AARTSENGEL ZACHARIEL


B109 Aartsengel Zachariël
magenta/mid olijf groen
geboren om 12 uur (gmt) op 26 juli 2011
B109

Eerste gedachten

Aartsengel Zachariël brengt een nieuw gevoel van hoop en optimisme en stimuleert creativiteit. Waar een gebrek aan vertrouwen is geweest, ontstaat nieuw vertrouwen.
De geboorte van deze aartsengel is verbonden met koning Arthur en 'het zonne aspect' in onszelf. Dit zonneaspect was een bron van inspiratie voor Pythagoras, in nauwe samenwerking met Kuthumi. Er ontstaat balans tussen de complementaire kleuren magenta en olijf wat een gevoel van eenwording geeft.

De vrede fles B2, blauw/blauw, is verborgen in B109 en bevestigt de positie van Zachariël als engel van vrede, en is ook verbonden met Tzadkiel (B99). Het herstelt een gevoel van waardigheid waar deze verloren is gegaan.

In Egypte stond hij bekend als Amon. Hij ondersteunt ons op een diep niveau van bescherming en harmonie en geeft ons een nieuwe kijk op de tijden die gaan komen.

Deze Aartsengel ondersteunt symmetrie en harmonie in geometrie en ook in ons denken en onze ontwikkeling. Hij zal ons helpen bij het herstel van harmonie en evenwicht en geeft helderheid in ons denken, waar eerst verwarring heerste. Zo ondersteunt hij de mogelijkheid om de hersenfuncties in balans te brengen, wanneer deze uit balans zijn geweest: een herstel van ordening.

Zachariël wordt ook geassocieerd met Jupiter en Zeus en draagt bij aan groei, creativiteit en hereniging om het heliocentrische(*) denken te bevorderen. Hiermee kunnen we het heden waarderen als een mogelijkheid om naar de eeuwigheid te reiken. Om het Hier en Nu binnen te gaan met een op innerlijke wijsheid en intuitie gebaseerd optimisme.
(*) met de zon als middelpunt

Verdere gedachten

De hemelse liefde (magenta), zonder voorwaarden, ondersteunt ons in deze fles met het loslaten van verbittering uit het verleden (olijf). Niet alleen de bitterheid op het persoonlijk vlak, of met betrekking tot de angsten die ons daarbij omringen, maar ook de bitterheid die wij vanuit de genetische en voorouderlijke situatie in ons meedragen. Er zijn patronen in de RNA/DNA, die de bitterheid van het verleden weergeven. Het gaat om de bewustwording dat onze teleurstellingen, ons gevoel van verraad, ons gevoel van conflict in onszelf, alleen ondersteund kan worden door de liefde en de genade van boven, die we ontvangen.

Hoe kunnen we, als individu, in het reine komen met de dingen die voortkomen uit het Collectieve Onbewuste, de voorouderlijke wortels of de persoonlijke ervaring van het gevoel teleurgesteld te zijn in liefde? Hoe sterk we ook voelen in ons recht te staan of het gevoel hebben dat iemand anders heeft bijgedragen aan dát wat we voelen, de vraag is: wat dragen we hier zelf aan bij?
Anders ontkennen we de liefde van boven, de steun die er voor ons allen is en inderdaad de liefde die de basis is van de grond waarop we lopen.

De enige manier om een nieuw gevoel van hoop, van liefde, van werkelijke zorg en warmte te manifesteren, is door het loslaten van angst. Door het loslaten van angst kan de bitterheid in het diepste van ons wezen langzaam oplossen. Dit doen we door met liefde, zorg en warmte alle kleine dagelijkse dingen te doen. title="">De enige weg naar de oplossing die we zoeken, is het belang te erkennen van de zorg en warmte in de kleine dingen die we doen.

De magenta-energie heeft invloed op 'de familie' die ook 'een constellatie' kan worden genoemd en waarin we ons zelf projecteren in onze wereld. Soms wordt het ook als 'kerngezin' aangeduid, waarin hoop en een nieuwe geest kunnen binnen treden. Misschien is het de rede waarom dit magenta iets meer in de richting van roze gaat dan de kleur die we eerder magenta hebben genoemd. Het kan worden aangeduid als een nieuwe magenta en een nieuw olijf, want wat er van ons wordt gevraagd is echt los te laten. Los te laten wat we hebben vertrouwd, wat heeft geleid tot problemen voor onszelf en voor anderen, in situaties die ons een olijf ervaring hebben gebracht.

Een olijf proces is altijd het loslaten van verbittering, olijf is het proces van omzetting, om het goud binnenin ons te onthullen. Het is een alchemistische mogelijkheid om het olijf om te zetten, om het ware liefdevolle wezen dat zich dan kan openbaren, opnieuw te vinden. Een nieuwe hoop, een nieuw ontwaken van innerlijke kracht.

De B109 teruggebracht naar 10 +9 = B19 (heenreis de Zon. De terugreis hiervan is B97)
De B19 = 1 + 9 = B10 heenreis en heeft B88 als terugreis. Deze B10/B88 combinatie gaat over Karma en Dharma.

Dit is een zeer krachtige fles in relatie tot de karmische zaden. Kijken naar de karmische zaden is kijken naar wat er gaat komen, van moment tot moment. Waarom geloven we zo sterk dat de zaden die verantwoordelijk zijn voor onze gedachten en gevoelens volledig zijn gebaseerd op onze eigen ervaring?
Waarom overwegen wij de mogelijkheid niet dat deze gedachten ontstaan kunnen zijn, uit de inhoud van onze geest, als gevolg van een conditionering door onze ouders of grootouders of misschien zelfs wel vanuit een nog verder gelegen conditionering, nl. vanuit onze voorouderlijke wortels.

Wanneer we een gevoel van verbittering ervaren, misschien zelfs jaloers zijn of liever de ander willen zijn, dan vereenzelvigen wij ons hiermee en ervaren het als een gevolg van iets dat we hebben ondervonden, in plaats van ons te realiseren dat we zelf iets aan onze eigen gedachten kunnen veranderen. Dat we onze angsten kunnen loslaten, een andere houding dienen aan te nemen en de genade, de liefde van boven, de liefde in ‘t kleine, mogen ontvangen.

De B109 is ook een B19 (10 + 9). De B19 heeft te maken met de zon, de zonne-energie, de koning in onszelf, de verbinding met Arthur.
Nog maar kort geleden te Uisneach, Ierland, kreeg een cursus groep die deze plaats bezocht, de kans om op de Troon te zitten op Lughs Mound, de Heuvel van Licht. Deze ervaring heeft zeker een aandeel gehad bij de geboorte van Zachariël, die ten tijde van dit bezoek in wording was.

Het biedt ons de mogelijkheid te beseffen dat we een koning zijn binnen ons eigen koninkrijk, de tempel van ons lichaam. We zitten op deze troon in ons zelf, klaar om de inspiratie van het Licht en de Liefde van boven te ontvangen. Het licht in de vorm van zorg en warmte is voor ons beschikbaar van boven zodat we gevoed kunnen worden in het proces van het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid.
Als we de koning in onszelf herkennen en erkennen kunnen wij een nieuw antwoord geven in situaties waarin wij ons bevinden.

De koning is degene die alle dienaren (prinsen) van ons lichaam met elkaar helpt samenwerken. De dienaren zijn de organen in ons lichaam. Hun onderlinge verbinding wordt gevormd door de meridianen, de energiekanalen die zelfs de uiteinden van ons lichaam met elkaar verbinden. Het lichaam dat ons koninkrijk is! Deze koning is tevens synoniem voor de innerlijke keizer (B88), de heerser over ons innerlijke rijk, onze gehele innerlijke wereld en ons wezen. We mogen onze plaats in nemen op deze troon en innerlijk beseffen dat het Licht in ons afdaalt. Nu, in het Hier en Nu, in deze tijd!

In het midden van het woord 'aura', staat 'UR' de bron waaruit het licht afkomstig is, het zonne-aspect in onszelf.
De 'Soma', het licht van de maan is synoniem met het lichaam, het licht-lichaam van Aura-Soma weerklinkt in Zachariël. Het samenkomen van de zon en de maan in onszelf.

Wanneer we hiernaar kijken zijn wij op zoek naar een mogelijkheid in de toekomst, om de verantwoordelijkheid voor onze zielenrust een nieuwe dimensie te bieden: het vermogen om nieuwe en andere antwoorden te kunnen geven in omstandigheden en situaties die zich aan ons voordoen.
Blijven wij ons vereenzelvigen met de patronen uit het verleden of durven wij ons te openen voor nieuwe mogelijkheden? Mogelijkheden ten aanzien van zorg, warmte en liefde, als we onze verbittering en angsten uit het verleden loslaten, waardoor ons innerlijke goud weer gaat stralen.
Het loslaten van dat wat ons onrust in onze ziel geeft, ons ziek maakt, dis-ease.

Tijdens de cursus “Het proces van individuatie” in Ierland bezocht deze groep eerder die week Cat Stone. We zagen hoe deze steen de 4 windrichtingen vertegenwoordigt: het noorden, zuiden, oosten en westen. We spraken er veel over het Hier en Nu, de 5derichting of dimensie in de Licht Raster Matrix.

Waar we ook zijn, deze fles is er om ons te herinneren aan de poort naar het eeuwige, het Hier en Nu biedt ons de kans om ons te kunnen laten gaan in het moment. Het biedt de mogelijkheid om volledig aanwezig te zijn in wat er gebeurt, als we het verleden loslaten en het moment met zijn nieuwheid en frisheid kunnen ontmoeten. Als we dit kunnen, ontmoeten we ook de ander in zijn/haar frisheid en nieuw zijn, in plaats van te blijven projecteren in de toekomst of de ander te blijven belasten vanuit het beeld dat we hadden, gebaseerd op het verleden.

De enige plek waar we alles kunnen oplossen is in het Hier en Nu.
De enige plek om de oplossing in onszelf te vinden is in het Hier en Nu.
In het moment waarop dát nieuwe moment zich aan ons openbaart in waarheid.

De waarheid van de olijf ligt in de hoop: de hoop in de ontwakende kracht die schuilt in ieder van ons, waar de zorg en de warmte van de magenta energie van boven neer daalt.
De hoop om ruimte te krijgen om de ziel te koesteren en te voeden, zodat de ziel meer en meer in ons lichaam kan indalen en zich openbaren.


With Love & Light
Mike Booth

mike

 

Met dank aan het Aura-Soma team & Marianne den Hertog

Geschud olijf vlekjes met magenta

Copyright © 2016. All Rights Reserved.