Aartsengel Jeremiel

B108 - kleuren mid-turquoise over mid-olijf
14 december 2010 12:04 GMT

 

B108Jeremiel is een van de engelen aan wie wordt toegerekend de bron te zijn voor vele Hebreeuwse teksten.
Er wordt gezegd dat Jeremiel Baruch, een schrijver van Joodse geschriften, meenam op een reis door de verschillende hemelse sferen.
Jeremiel wordt ook gezien als de begeleider of gids van verschillende staten van bewustzijn.
Bij de laatste uitademing, als de ziel stijgt, is Jeremiel de engel die supervisie heeft over deze overgang.
Samen met de beschermengel en andere engelen die aanwezig zijn wordt de ziel genadevol en liefdevol begeleid.
Zo brengt hij zorgzaamheid in het proces van loslaten.


Jeremiel is ook een aartsengel die geassocieerd wordt met het heidendom en oude religies. Het is ongebruikelijk voor een Aartsengel om zich bezig te houden met de godin en het werk met de heilige oude aarde energieën. Het turquoise en olijf aan beide kanten van het smaragd groene hart, de natuur, getuigen hiervan.

Jeremiel wordt ook gezien als de meest helder-waarnemende Aartsengel, ook wel de ogen van God genoemd. Helder schouwen is een van de goddelijke gaves van Jeremiel; de Goddelijke waarnemer of schouwer.

Als we naar de mid kleur turquoise kijken, tussen licht turquoise en turquoise in, dan bevinden wij ons in het geintensiveerde gebied van de creatieve hart communicatie. Zowel in de vorm van media communicatie als het communiceren met ander niveaus van zijn. Dit kan bijzonder behulpzaam en ondersteunend zijn voor diegene, die op hun pad naar individuatie zijn; het pad naar onszelf. Als we ons op dit pad begeven zijn er waarschijnlijk momenten waarop we dat, wat in het mid olijf tussen de licht olijf en de olijf kleur ligt, tegenkomen, hetgeen zich in de onderste kleur van deze fles bevind. Het is de verbitterdheid, waarover zoveel gesproken is in de afgelopen jaren die tot een prachtige kwaliteit kan leiden als deze eenmaal doorgewerkt is, nl. de openbaring van een nieuwe werkelijkheid, nieuwe hoop die dan zichtbaar wordt. Het biedt ons een ervaring van wat de licht olijf is, als we ons er echt mee verbinden en het in de ogen durven kijken: de bitterheid van de teleurstellingen uit het verleden, het gevoel van verraad, het gevoel van niet de juiste relatie met onszelf te hebben gehad en het besef van hoe we nu geloven met onszelf te zijn geweest; op dit moment op ons pad. We ervaren een gevoel van op de juiste plek te zijn, op de juiste tijd het juiste te doen, als we een nieuwe dageraad zien gloren, vanuit nieuwe hoop en met nieuwe mogelijkheden die zich aan ons voordoen. Het is de wedergeboorte in ons individuatie proces, die synchroniciteit brengt.

Het is de belofte op het herstel van hoop die specifiek verbonden is met het olijfgroen. Het is een mogelijkheid van helderheid brengen in de oordelen die we hebben. Oordelen zien we ook als een aspect van goud. We mogen oordelen laten gaan in relatie tot onszelf, maar ook in relatie tot onderscheidingsvermogen van de waarheid, en hoe als een huwelijk de waarheid en de liefde samenkomen, om een totaal andere situatie te creëren. Jeremiel heeft veel te maken met hoop vanuit een helder oordeel. Als we in ons leven terugkijken kunnen we veel leren van dat wat heeft plaats gevonden in het verleden en als deze lessen worden geleerd in de juiste samenhang, dan kunnen ze een groot gevoel van hoop geven. Jeremiel energie heeft veel te maken met die lessen uit het verleden die bij een nieuwe evaluatie, ons veel hoop geven.

images
Israels hoop in deze tijd is gebaseerd op de getrouwheid aan de enige God, de Vader/ Moeder God, de Architect van al dat is.Jeremiel is verwant aan dat begrip van getrouwheid, de getrouwheid aan de bron. Om een gevoel van spiritueel leven, een spiritueel doel op te bouwen, om de beperkingen van de tijd te overstijgen en zo een spirituele wedergeboorte te bewerkstelligen.

In het jaar 587 voor Christus vonden er twee grote gebeurtenissen plaats: de verwoesting van de tempel en het verbreken van de geslachtslijn van het Koningshuis van David in relatie tot het koninkrijk. Juist deze 2 zaken stonden symbool voor Gods bevestiging van het uitverkoren volk van Israel te zijn. Het verlies was dan ook veel groter dan het verlies van nationaal prestige; het bracht het hele principe van Gods speciale relatie met Israël in twijfel. Wat gebeurde was een totale her-ziening, een her-evaluatie van Israels begrip als zijnde het volk van God. Als we Jeremiel zien als deel van deze herwaardering, dan geeft ons dat een nieuw begrip van Jeremiels activiteiten in relatie tot een veel groter geheel.

Het zijn de profetieën van het goddelijke woord: de Logos die specifiek is gericht op hoop en de verspreiding van deze hoop, die in tijden van moeilijkheden, wanhoop, ontbering of crisis het tegengif kan vormen voor de menselijke wanhoop.

Aartsengel Jeremiel is ook begaan met het helder maken van dogma's ; het ware geloof vormt de energie en de samenhang waardoor de handelingen van Jeremiel in wording komen. Een profetisch geloof, gebaseerd op de realiteit van menselijke vrijheid. De draagwijdte van de consequenties van onze keuzes: of we nu hebben geluisterd naar wat ons vooraf verteld is over wat er kan gebeuren, of niet. Jeremiel is de stem die tot ons spreekt in de stilte, of van uit de stilte, die ons de mogelijkheid biedt om ons hart te laten aanraken en ons bij een dieper aspect van ons wezen te brengen.

Er is ook het gevoel dat Jeremiel te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid. Het op ons nemen om te reageren ondanks dat we van onszelf vinden dat we nog niet klaar zijn om te reageren, en zo tot inzicht en begrip te komen over wat we wel begrijpen. Misschien zal dan een grotere verantwoordelijkheidsgevoel het gevolg zijn.

Door vervuilde en verwrongen energieën treden verstoringen binnen waardesystemen op, niet in religie/geloof op zich, die op een andere manier, veel natuurlijker, geuit dienen te worden. Een voorbeeld van dit soort verstoringen is de onthouding van seksualiteit en de corruptie van religieuze relaties waardoor dit veroorzaakt is. Dit zien we momenteel binnen de Katholieke kerk gebeuren, door de ontboezemingen die naar buiten zijn gekomen de laatste tijd. Ook hier gaat Jeremiel over. Het misbruik van onderdrukte energie in samenhang van deze ontkenning, die nu aan het licht komt.

Jeremiel is een van de 7 'kern' Aartsengelen gezien vanuit verschillende Joodse teksten. Hij/ Zij wordt gezien als een bron voor de uitleg van profetische visioenen. Om ons te helpen te zien wat er staat te gebeuren. Om ons te helpen her-waarderen wat staat te veranderen en wat er reeds gebeurd is en zo tot een helder inzicht te komen en een helder perspectief te krijgen, gebaseerd op een dieper begrip van binnenuit ten opzichte van de situatie waarin we ons bevinden.

Jeremiel is een Aartsengel die ons veel sympathie en een diep intu—tief gevoel biedt. Jeremiel help ons in het verwerven van het goud in ons en de mogelijkheid om dat wat onder het olijf ligt te verfijnen. Om de bron te vinden in het olijf dat ons onder andere kan leiden naar de transmutatie van het goud dat in ons ligt. Het loslaten van het verleden met een liefdevolle, tedere blik die ons in staat stelt vrede te hebben met de veranderingen en de nieuwe doelen die de moeite waard zijn.

Jeremiel helpt bij het ontwikkelen van wat we 'helderziendheid' noemen, zowel in ons dag elijkse bewustzijn als in onze dromen. Dit is onderdeel van de manier waarop de profetische gave van Jeremiel functioneert. Een gevoel van helderheid van zijn: om enthousiasme en zelfvertrouwen te herwinnen na een verlies van identiteit.

Een ontmoeting met Jeremiel verandert onze blik op ons leven, zodat de verwarde en verstikte gevoelens en gedachten weer helder worden en ons de mogelijkheid bieden om de situatie en omstandigheden van ons leven in een nieuw perspectief te plaatsen, vanuit een nieuwe helderheid.

Jeremiel is gerelateerd aan B20, het Sterrenkind en aan Sandalphon B98 om zijn/haar relatie met het pad van het Laatste Oordeel. Hij/Zij ziet toe dat de zielen die verschijnen aan het eind van de Tijd, wanneer onze positieve of moeilijke karmische patronen zich aan ons ontvouwen, de opstanding van het wezenlijke in ons, zich in een nieuw bewustzijn zal manifesteren.

In Liefde en Licht.
Nederlandse vertaling van de tekst van Mike Booth

 

Met dank voor de Nederlandse vertaling van de tekst van Mike Booth
aan het Mensys Aura-Soma team

Copyright © 2016. All Rights Reserved.