Een nieuwe Aura-Soma fles is geboren!

Van harte gefeliciteerd, lieve Vriend(in) van kleur en geur!
Wil je een (aantal) producten reserveren?
Laat het zo spoedig mogelijk weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met dank en LIEFDEVOLLE hartegroet,

Brigitte

B112 2

 

Aartsengel Israfel

B112 - Turquoise/mid koningsblauw 

Geboren 14 december 2014 om 12.12 uur GMT 

Eerste gedachten

In B112 zien we een sterke connectie met de Dolfijnenfles (B33) in de kleurovereenkomst van turquoise en koningsblauw. In zekere zin kunnen we 4 Dolfijnenflessen zien in de 112 (1 + 1 + 2 = 4). 33 maal 4 geeft 132, en dat is het nummer van deze fles plus het Sterrenkind (Star Child) B20 (112 + 20 = 132). Dit resoneert min of meer met een Dolfijn die ondersteund door de Star Child in de tegenovergestelde richting zwemt. Deze fles gaat ook over hen die op zoek zijn naar hun ware doel – waarom ze hier zijn en hoe ze in contact kunnen komen met datgene wat van hen gevraagd wordt.

B112 is ook een dubbele St Germain B56 (56 + 56 = 112). (5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11) St Germain heeft een sterke boodschap van transmutatie en synchroniciteit die we ook kunnen terugvinden in de aantekeningen over Israfel hieronder. De 5 en de 6, die samen 11 worden, tonen een poort, en twee 11 QUOTE en tonen dus een dubbele poort.

Deze numerologie is van belang om de aantekeningen te beginnen.

Israfel is traditioneel gekend als een energetisch bijzonder sterke Aartsengel die het creatieve aspect belichaamt van de Logos, de mannelijke/vrouwelijke God/Godin en de creativiteit die ze uitdrukken via communicatie van het hart in zang, en viering via dans.

We worden allen vaak geraakt door wat in muziek en gezang wordt gecommuniceerd. Door onze harten open te stellen met klanken vergemakkelijkt Israfel dit besef van de muzikale communicatie van de ziel.

Het transformatie-aspect van deze fles is essentieel om te begrijpen wat deze Aartsengel te bieden heeft. Als we door een bepaald ritme aangezet worden tot dansen, als een bepaalde muziek ons raakt, komen we in de beweging, de viering die een stukje is van de inspiratie van Israfel.

Israfel is een trompetspeler en net zoals door Aartsengel Gabriël worden we bewust gemaakt van wat in de diepere niveaus van onze innerlijke Ster ligt. Hier kunnen we de link zien met de kleuren, de complementaire kleur van koningsblauw is goud; we hebben koningsblauw in Israfel en goud in Gabriël (B95).

Als we koningsblauw zien in gelijk welke andere fles denken we misschien aan de implicaties van het verband tussen koningsblauw en goud waar goud ons verbindt met al onze energiecentra. Dit is met Israfel precies zo. Naarmate we bewust voeling krijgen met dat turquoise proces van individuatie, het proces dat de creatieve communicatie van onze harten is, zijn we in de bovenste fractie ook in staat om voeling te krijgen met wat zich in onze gouden Ster bevindt; het ware zelf dat doorheen ons communiceert zodat wij de Weg worden naarmate de Logos in ons opnieuw geactiveerd wordt.

Deze tijd is cruciaal voor verandering, en sommige van deze veranderingen zouden behoorlijke uitdagingen kunnen geven, en sommige kunnen de kans bieden om dingen in een nieuwe orde samen te laten komen. Israfel verzoekt ons de Engelen te vragen om ons te ondersteunen in deze overgangsperiode. Israfel helpt ons om te roepen met onze eigen ware stem, de stem van ons hart, door de Ster, om gelijk welke Engel te bereiken die klaar staat om met ons te werken om de dierbaren te begroeten.

Israfel werd een Serafijn genoemd, en haar naam uitspreken zou naar verluidt de vijfde poort openen. Dat herinnert me aan een verband met het vijfde niveau van loslaten. De energie die via de fles violet/rood (B65, de kans op de hemel op aarde, waar ons hoofd in de hemel is en onze voeten op de aarde) komt is aanwezig bij de vijfde poort. De vijfde poort staat ook in verband met de keel (5de chakra) en de energie die daar beweegt en zoals die ondersteund wordt door het turquoise van Israfel.

B112 kan beschouwd worden als een hulpmiddel bij het weghalen van onwetendheid, het weghalen van datgene dat in onze weg staat en dat verduistert wat voor ons ligt. Dit concept van een obstakel dat moet overwonnen worden wordt soms geassocieerd met de draak; we kunnen Israfel zien als het zich ontdoen van de negatieve associatie van de drakenenergie, en hierin is een sterke connectie met Aartsengel Michaël te voelen. Israfel wordt gezien als een van de nieuwere Engelen in het Aartsengelenrijk. Israfel ondersteunt de mogelijkheid dat we onze ware aard, ons ware zelf, onze transcendente realiteit doen ontstaan; hier kunnen we de transmutatie zien waarvan sprake was bij de dubbele B56. Israfel heeft te maken met een gevoel van weder-geboorte, en deze wedergeboorte was ingeleid door Aartsengel Gabriël.

Er is ook een verband met de Islam en de profeet Mohammed. Israfel was een Aartsengel die tot Mohammed kwam om hem te bekrachtigen op zijn weg als profeet.

In de Soefi-traditie worden vier engelen beschouwd als allerheiligst: Gabriël, Michaël, Azraël en Israfel. De enige van deze vier Aartsengelen die terugkeerde naar de bron en die naar verluidt geen succes zou gehad hebben, is Azraël.

Israfel kan zich simultaan en synchroon op veel plaatsen tegelijkertijd manifesteren. Hij is de bewustmakende Aartsengel voor de nieuwe tijd, om beschikbaar te zijn voor hen die geslapen hebben, om hen bewust te maken van de realiteit van wat van hen gevraagd wordt, waarmee ze instemden vooraleer ze in deze incarnatie kwamen. Precies dit aspect kan ons helpen om verlost te raken van de narcose van conditionering, en kan ons op elk moment ondersteunen bij de bewustwording van de kans om te vieren.

Een handig punt van Aartsengel Israfel is de hulp die we krijgen om de gaven te onthullen die we hebben om volledig te zijn in het wezen dat we zijn. Het wordt tijd dat we de heerlijkheid zien van de gaven die we gevraagd hadden en gekregen hebben, meer bepaald om onze creativiteit te gebruiken op gelijk welke manier die zich aan ons manifesteert zodat er een creatieve flow komt in en via wat we doen of wat van ons gevraagd wordt, een gevoel van de bewustwording van het ‘Ik ben’.

In de Islam betekent Israfel letterlijk ‘De brandende’. Er is een connectie met Jeruzalem en Israfel is ook heel sterk verbonden met Mozes. Een sterke verbinding met Rafaël is duidelijk aanwezig in de Joods-Christelijke literatuur. In het Aura-Soma systeem is Rafaël koningsblauw/koningsblauw, B96. Koningsblauw verschijnt niet zo vaak in de onderste fractie en dit beklemtoont het belang van Israfels diep gevoel van helderheid in de diepten van dat koningsblauw. B112 zou daarom heel nuttig kunnen zijn bij onze smart en ons leed over verlies, om ons de mogelijkheid te geven meer te kunnen doen met loslaten.

In de Islam wordt ook beweerd dat Israfel met de andere drie Aartsengelen, Gabriël, Michaël en Azraël, werd uitgezonden naar de vier uithoeken van de Aarde om het stof te verzamelen waaruit Adam Kadmon werd geboren (in de Kabbalah wordt naar hem verwezen als de ‘oorspronkelijke man’). Het hele verband met de vier hoeken wordt ook in andere tradities toegeschreven aan Israfel, die met zijn vleugels in staat is om elke pilaar te raken die het fundament van de existentie ondersteunt. Israfel is sterk verbonden met Toth (God van de geest, van de intelligentie, het denken, de rede en de logica) en met Anubis (Heer van het Heilige Land) in de Egyptische traditie.

We weten ook dat Israfel te maken heeft met de kern van het Aura-Soma systeem, de kern die verband houdt met het bouwen aan het lichtlichaam en de alchemie van ons innerlijke goud. De bereidheid om te kijken naar wat van ons gevraagd wordt is niet altijd de gemakkelijke weg.

Een laatste aantekening gaat over astrologie en het tijdstip van de geboorte: tussen 24 juni 2012 en 16 maart 2015 staan Uranus en Pluto zeven maal in vierkant met elkaar, en elk vierkant heeft een stuk dat bijdraagt tot het ontvouwen van het Aquariustijdperk. De zesde van deze vierkanten heeft plaats op 14—15 december, en sommige astrologen beschouwen ‘een visie verkrijgen’ als thema van dit vierkant. Dit is synchroon met de boodschap van Israfel, namelijk dat we ons bewust zouden worden van ons ware zelf.

Binnen de astrologische attributen in het Aura-Soma systeem houdt Uranus bovendien verband met de turquoise flessen (43, 62, 45 en 75), terwijl het thema van de visie verband houdt met koningsblauw. Tijdens deze vierkanten tussen Uranus en Pluto zouden we opgeroepen worden om een nieuwe wereld te bouwen die gebaseerd is op waarheid zoals ondersteund door Israfel. Zoals voorheen vermeld laat hij het potentieel toe tot een transformatie naar een nieuwe orde van de dingen.

Met Liefde, zoals altijd,

 

mike

Mike

Copyright © 2016. All Rights Reserved.