Bach® Bloesems 38 remedies

 
 

Agrimony - Aspen - Beech - Centaury - Cerato - Cherry Plum - Chestnut Bud - Chicory - Clematis - Crab Apple - Elm - Gentian - Gorse - Heather - Holly - Honeysuckle - Hornbeam - Impatiens -
Larch - Mimulus - Mustard - Oak - Olive - Pine - Red Chestnut - Rock Rose - Rock Water - Scleranthus - Star of Bethlehem - Sweet Chestnut - Vervain - Vine - Walnut - Water Violet - White Chestnut - Wild Oat - Wild Rose - Willow


 

 

1. Agrimony / Agrimonie = De Bloesem van Eerlijkheid

 

01_agrimony.jpg

Van schijnharmonie…

Men probeert, kwellende gedachten en innerlijke onrust achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid te verbergen. Steeds in actie om zorgelijke gedachten te ontvluchten. Roze bril. Angst voor conflicten en problemen. Kunstmatigheid. Oneerlijkheid. Verlegenheid. Verslaving.

… tot innerlijke vrede.

Meer oprechtheid tegenover mezelf en anderen, meer confrontatievaardigheid tijdens conflicten.

Brengt innerlijke vreugde en conflictoplossing.

“Alle evolutieprocessen hebben tijd nodig, Ik ben vol liefde en manifesteer haar nu.”

 

2.. Aspen/Esp = De Bloesem van Voorgevoelens

 

Van duistere voorgevoelens…

Onverklaarbare, vage angsten, voorgevoelens, geheime vrees voor een of ander onheil. De fantasie loopt amok. Nachtmerries. “Angst voor de angst”. Ongegronde gevoelens van angst en gevaar.

… tot bewuste sensibiliteit.

Realistische inschatting van mijn sensitieve aanleg en beter ermee omgaan.Brengt onbevreesdheid; overwinning; opstanding.

“Ik heb vertrouwen in de toekomst en ik word begeleid.”

 

 

3. Beech / Beuk = De Bloesem van Tolerantie

 

Van betweter…

Criticus, arrogantie, intolerantie. Men veroordeelt anderen zonder enig invoelvermogen. Men kan zich gevoelsmatig niet in andere mensen verplaatsen, omdat eigen gevoelens geblokkeerd zijn. Oordeelt en wil gelijk hebben. Overdreven genereusiteit en tolerantie. Spontane antipathie, afkeer. Allergieën.

… tot een goed verstaander.

Meer mededogen en tolerantie.

Brengt verdraagzaamheid, tolerantie en mededogen.

“Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven, ik ben er klaar voor mijn verantwoordelijkheid te nemen.”

 

 

4. Centaury / Duizendguldenkruid = De Bloesem van Gedienstigheid

 

Van passief dienen…

Zwakte van de eigen wil, overreactie op wensen van anderen, zijn goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuid, kan niet nee zeggen. Gevaar om eigen levensopdracht te verzuimen. Gewillig, volgzaam, onderdanig. Ziekelijke goedmoedigheid die uitbuiting of chantage tot gevolg heeft. Zelfopoffering.

… tot actief dienen.

Afgrenzing; beter (h)erkennen van mijn eigen behoeften; eigen behoeften beter tot uitdrukking brengen.

Brengt zelfbestemming en zelfverwerkelijking.

“Mijn taak in het leven is het waard om erkend te worden en om bewust nagestreefd te worden.”

 

 

5. Cerato / Loodkruid = De Bloesem van Intuïtie

 

 

Van twijfel aan uzelf…

Gebrek aan vertrouwen op eigen intuïtie. Men vraagt voortdurend anderen om raad. Men lijkt lichtgelovig en nijgt ertoe, het gedrag van anderen na te doen (na te bootsen). Men komt terug op reeds genomen besluiten en twijfelt deze aan. Vrees om fouten te maken. Behoefte aan bevestiging / toestemming door anderen. Zwak instinkt. Onzelfstandig, onzeker.

… tot innerlijke zekerheid.

Mijn eigen intuïtie (h)erkennen en erop vertrouwen; mijn eigen mening vormen en ertoe staan. Meer spontaniteit. Brengt versterking van intuïtie.

“Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor mijn eigen beslissingen.”

 

 

6. Cherry Plum/Kerspruim* = De Bloesem van Berusting

 

Van overspannenheid…

Angst om innerlijk los te laten, angst om het verstand / je zelfbeheersing te verliezen, angst voor verkeerde zielsmatige gevolgtrekkingen; onbeheerst temperament, dwangvoor-stellingen, waanideeën, woedeuitbarstingen, zelfvernietiginggedachten, gevoelens en emoties niet kunnen verwerken, irrationale gevoelens.

… tot ontspanning.

Innerlijk loslaten; meer gelatenheid in spanningsrijke situaties.

Brengt openheid; kalmte; rust

“Er is een bron in mij van waaruit ik de kracht krijg om mijn doel te bereiken.”

 

 

7. Chestnut Bud / Knop v. Paardekastanje = De Bloesem van het Leren

 

Van lichtzinnigheid…

Men maakt steeds weer dezelfde fouten omdat men zijn ervaringen niet werkelijk verwerkt en niet genoeg ervan leert. Men is met de gedachten steeds ver vooruit en reageert vaak ongeduldig en ongeïnteresseerd. Onopmerkzaamheid. Leerzwakte. Onervarenheid.

… tot ervaring.

Constructief omzetten van ervaringen. Brengt het leren omzetten van ervaringen

“Ik herken mijn patronen en fouten. Ik ben bereid om hieruit iets bruikbaars te leren.”

 

 

 

8. Chicory / Wilde Cichorei = De Bloesem van Moederlijke gevoelens

 

Van veeleisende liefde…

Bezitterige persoonlijkheidshouding die zich over de maten inmengt en manipuleert. Men verwacht volledige toewijding en breekt uit in zelfmedelijden, als men zijn zin niet krijgt. “Ik houd van jou, als…” Sterke sociale zorg voor anderen met de wens om binding te creëren. Jaloezie. Bezitterigheid. Begerigheid. Vanuit egoïsme niet los kunnen laten. Verlangen naar liefde.

… tot onvoorwaardelijke liefde.

Spontanere gevoelstoewijding; beter met eigen behoeften om kunnen gaan.

Brengt onzelfzuchtige liefde en moederlijkheid.

“Ik kan van mijzelf houden, ik erken dat ieder individu zijn / haar eigen levensplan heeft.”

 

 

 

9. Clematis / Bosrank* = De Bloesem van Realiteit

 

Van ontvluchten…

Dagdromer; altijd met de gedachten ergens anders; toont weinig attentie voor de dingen om hem / haar heen. Weinig vitaliteit. Heeft veel slaap nodig. “Wandelaar tussen twee werelden”. Fantasievol. Gedachtevlucht. Wereldvreemd. Illusies of bewustzijnsstoornissen (coma).

… tot het vormgeven van de realiteit.

Meer in het hier en nu / de tegenwoordigheid zijn; creatieve gaven praktisch omzetten. Brengt scheppend idealisme

“Ik observeer mijn gedachten en bepaal welke belangrijk zijn.”

 

 

10. Crab Apple / Wilde Appel = De Bloesem van Reinheid

 

Van schoonmaakwoede…

Men voelt zich innerlijk en uiterlijk bevuild, onrein of geïnfecteerd. Te detailgericht. “De Reinigingsbloesem”. Gevoelig tegenover wanorde. Pedante, pietluttige precisie. Alles moet onberispelijk / smetteloos zijn. Vergiftigingsgevoel. Dwangachtige moraal. Seksueel taboe.

… tot innerlijke orde.

Zin een hogere orde; beter begrip voor eigen lichamelijkheid.

Brengt ordening, reinheid, volmaaktheid.

“Ik adem uit wat donker, zwaar en onzuiver is ik adem in wat helder, puur en vreugdevol is..”

 

 

11. Elm / Veldiep = De Bloesem van Verantwoordelijkheid

 

Van verloren zelfvertrouwen…

Het voorbijgaande gevoel, niet tegen opgaven of verantwoordelijkheden opgewassen te zijn. Uitputtingsfase bij mensen met een sterk karakter, die hun anders zo goede zelfvertrouwen even kwijt zijn geraakt. Acuut gevoel van falen door overbelasting.

… tot innerlijk vertrouwen.

Meer onderscheidingsvermogen tussen persoonlijke behoeften en de identificatie met een opgave.

Brengt verantwoordelijkheid.

“Ik luister naar mijn eigen innerlijke roeping en volg haar.”

 

 

12. Gentian / Gentiaan = De Bloesem van Vertrouwen

 

Van twijfel…

Sceptisch, twijfelend, pessimistisch, gemakkelijk ontmoedigd. Men is gedeprimeerd een weet ook waarom. Onzekerheid door gebrek aan geloof en vertrouwen. Men laat zich niet van zijn ‘Hoger Zelf’ leiden. Exogene, reactieve depressie. Te weinig volhardingsvermogen tijdens moeilijkheden. Gevaar van terugval in fase van genezing.

… tot vertrouwen.

Positieve verwachtingshouding en levensinstelling.

Brengt geloof.

“Ik kan met problemen omgaan.
Ik ben moedig genoeg om langzaam te groeien zoals de natuur dat doet.”

 

 

13. Gorse / Gaspeldoorn = De Bloesem van Hoop

 

Van opgeven…

Zonder hoop, volkomen vertwijfeld – ‘het heeft toch geen zin meer’ gevoel. Men geeft innerlijk op en wacht tot dat iets van buiten af geschiedt. Gedeprimeerd, geresigneerd, innerlijk moe geworden. Wanhoop; verslagenheid; niet meer durven hopen op herstel; bij chronische problemen / ziekten.

… tot aanpakken.

Nieuw hoopvol perspectief in moeilijke en berusten in feiten en levenssituaties waar niet aan te tornen valt. Brengt hoop.

“Het leven is een geschenk, ik accepteer het en maak er gebruik van.”

 

 

14. Heather / Struikheide = De Bloesem van Identiteit

 

 

Van behoeftige peuter…

Zelfbetrokken, volledig met zich zelf bezig, heeft publiek nodig, “het behoeftige kleinkind”. Men “heeft veel mensen om zich heen nodig”, kan niet alleen zijn. Houd de wereld om zich heen vast, om zich erin te kunnen spiegelen. Moeite om te luisteren. Angst om alleen te zijn. Sterke behoefte aan gezelschap. Verlangen naar aandacht.

…tot begripvol volwassene.

Mijn aandacht van mijn eigen problematiek afwenden; invoelvermogen; meer blik voor de situatie van de medemens. Brengt invoelvermogen en hulpvaardigheid.

“Mijn beste vriend is mijn eigen ziel,ik ben een met haar”

 

 

15. Ho(l)ly / Hulst = De Bloesem die het Hart opent

 

Van hard…

Jaloezie, wantrouwen, haat en afgunstgevoelens op alle niveaus. Men is ontevreden, ongelukkig, gefrustreerd, maar weet niet altijd waarom. Het hart is verhard. Men bespeurt achter veel dingen iets negatiefs. Alle vormen van negatieve houding. Prikkelbaarheid. Onvriendelijk.

… tot hart.

Mijn gevoelens vanuit een nieuw perspectief bekijken, groothartigheid; diep begrip voor de menselijke gevoelswereld.

Brengt eenheid en alles omvattende liefde.

“Het leven geeft vanuit zichzelf een ieder individu ik ben open om te ontvangen wat er aan mij gegeven wordt.”

 

16. Honeysuckle / Kamperfoelie = De Bloesem van het Verleden

 

Van de goede oude tijd…

Verlangen naar het verleden; betreuren van voorbije dingen; leeft niet in het heden. Men wil in het boek des levens niet verder bladeren. Men komt niet over het verlies van een geliefde persoon heen. Heimwee. Droefheid en verdriet. Overdreven sentimenteel en romantisch.

… tot de tijd van nu.

Constructieve uiteenzetting met mijn eigen verleden. Brengt verbinding met en overgave aan de stroom.

“Ik geniet van mijn plezierige herinneringen. Ik ga dagelijks vooruit anderen gelukkig te maken.”

 

 

17. Hornbeam / Haagbeuk = De Bloesem van Veerkracht

 

Van psychische slapte…

Vermoeidheid; mentale uitputting als een voorbijgaande of langdurige toestand. Vermoeidheid door eenzijdige levenswijze, vooral op mentaal vlak. Men voelt zich koplastig, moe en slap en overbelast. Men wijkt uit voor plichten en opgaven.

… tot geestelijk fit zijn.

Zielsmatige spankracht; geestelijke frisheid; erkentenis van belangrijke levensritmes. (spanning / ontspanning)

Brengt innerlijke levendigheid; geestelijke klaarheid.

“Er is een doel in mijn leven, God helpt mij om het te realiseren en te vervullen.”

 

 

18. Impatiens / Reuzenbalsemien = De Bloesem van Tijd

 

Van ongeduldig zijn…

Ongeduldig, gemakkelijk geïrriteerd, hevige reacties. Alles moet snel en zonder wrijving verlopen. Innerlijke spanning. Sterke behoefte aan onafhankelijkheid. Geen geduld voor langzamer werkende of denkende mensen. Onrust. Nervositeit. Jeuk. Stress. Verwerkt opdrachten haastig en oppervlakkig.

… tot geduld hebben.

Geduld en begrip voor ander type mensen. Brengt zachtmoedigheid en geduld.

“Alle dingen hebben hun eigen tijd nodig, ik ontspan en open mij voor de mijne.”

 

 

19. Larch / Lariks = De Bloesem van Zelfvertrouwen

 

Van zelfbeperking…

Verwachting van mislukkingen door gebrek aan zelfvertrouwen, minderwaardigheidscomplexen. Want men aan anderen bewondert, durft men zelf niet aan. Men verwacht principieel te mislukken. Bescheiden, zachte stem.

… tot zelfontplooiing.

Zelfvertrouwen; gezond gevoel van eigenwaarde.

Brengt zelfvertrouwen.

“God houdt van mij en wil mij precies zo als ik kan worden door zijn genade en mijn eigen inspanning.”

 

 

20. Mimulus / Maskerbloem = De Bloesem van Dapperheid

 

 

Van angst voor de wereld…

specifieke angsten waar je ‘de vinger op kunt leggen’, schuwheid, bedeesdheid vrees, angst voor de wereld. “Fobieën”. Alle soorten overgevoeligheid. Innerlijke spanning. Bloost gauw. Schuift uit angst dingen voor zich uit. Vermijding.

… tot vertrouwen in de wereld.

Persoonlijke dapperheid; beter omgaan met eigen sensibiliteit; over bestemde angsten uitgroeien.

Brengt dapperheid en vertrouwen.

“Ik mag alle lasten uit het verleden loslaten en ik verzamel nieuwe moed.”

 

 

21. Mustard / Herik = De Bloesem van Licht

 

Van zielsverdriet…

Periodes van diepe melancholie komen en gaan plotseling zonder herkenbare reden. Volledig introvert, in verdriet gevangen. Men vreest deze toestanden omdat men deze niet kan hanteren. Endogene depressie. Gedrukte stemming.

… tot zielengrootheid.

Blijmoedige kalmte / gelatenheid; zielengrootheid. Brengt helderheid en klaarheid.

“Een helder en blij stralend licht helpt mij om harmonie en vreugde te voelen en uit te stralen.”

 

 

22. Oak / Zomereik = De Bloesem van Uithoudingsvermogen

 

 

Van plichtsgetrouwe vechter…

De teneergeslagen en uitgeputte krijger die ondanks alles doorgaat en niet opgeeft. Men beschouwt zijn werk vaak als verplichting. Plichtsgetrouw, betrouwbaar, taai. Men ignoreert zijn natuurlijk rustimpuls. Non-toegeeflijkheid. Sterke wilskracht. Stress. Niet op kunnen houden. Uithoudingsvermogen. Onverzettelijkheid.

… tot kalme doorzetter (vredige krijger).

(H)erkennen en accepteren van eigen grens van prestatievermogen.

Brengt kracht en uithoudingsvermogen.

“Ik ervaar in mij energie en ontspannen sereniteit op hetzelfde moment”

 

 

23. Olive / Olijf = De Bloesem van Uithoudingsvermogen

 

Van plichtsgetrouwe vechter…

Volledig uitgeput, extreme vermoeidheid van lichaam en geest. Men voelt zich volledig afgepeigerd, totaal ‘aan het einde’. Men heeft veel slaap nodig. Men kan met zijn energie niet goed omgaan.

… tot kalme doorzetter.

(Hart)versterking, herstel; zorgvuldig omgaan met levensenergie. Brengt vrede en regeneratie.

“Het staat mij toe om te ontspannen en te genieten, ik nodig nieuwe energieën uit om tot mij door te dringen.”

 

 

24. Pine / Grove Den = De Bloesem van Zelfacceptatie

 

Van zelfverwijt…

Zelfverwijten, schuldgevoelens, moedeloosheid. Maakt zijn schuldgevoelens tot een onderwerp en houdt zich eraan vast. Men voelt zich voor fouten van anderen verantwoordelijk. Men krijgt gemakkelijk een slecht geweten. Angst voor straf en vergelding. Men overneemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden.

… tot zelfrespect.

Realistisch gevoel voor verantwoordelijkheden; mijzelf zo aan kunnen nemen als ik ben. Ik hoef niet alles goed (correct) te doen.

Brengt vergiffenis en berouw.

“Ik erken fouten voor wat zij zijn ik ben er klaar voor om zelfs perfectie te genieten.”

 

 

25. Red Chestnut / Rode Kastanje = De Bloesem van het Losmaken

 

 

Van Symbiose…

Overdreven Zorg en angst om anderen. Sterke innerlijke verbondenheid met andere, geliefde personen. Men heeft zich van een bepaald mens niet kunnen afnavelen. Ziekmakend medelijden.

…tot zelfstandigheid.

Behoud en afgrenzing van eigen persoonlijkheid. Brengt zorg en steun vanuit naastenliefde

“Ieder levensplan is verschillend en ieder plan leidt tot perfectie op zijn eigen manier.”

 

 

26. Rock Rose / Zonneroosje* = De Bloesem van Escalatie

 

Van paniek…

Ontzetting en paniekgevoelens; buitengewoon acute angsttoestanden. Innerlijke paniek; levensbedreigende vrees/ snel opschrikken. Terreur, horror, pure ontzetting. Het centrale zenuwstelsel is gek geworden. Men verliest het overzicht.

… tot heldenmoed.

Kunnen reageren met tegenwoordigheid van geest; berusting.

Brengt moed en standvastigheid.

“God heeft mij lief en schenkt mij vertrouwen.
Ik ben vervuld van nieuwe hoop.”

 

 

27. Rock Water / Bronwater = De ‘Bloesem’ van Flexibiliteit

 

Van dogmatische discipline…

Starre opvattingen, onderdrukte behoeften, men is te hard voor zichzelf. Sterk streven naar perfectie. Men onderdrukt lichamelijke en emotionele behoeften. Veel stresverschijnselen in het lichaam. Amper toegang tot eigen gevoelens. Overdreven zelfdiscipline.

… tot zorgvuldigheid.

Innerlijk loslaten; mij eigen vitale behoeften toestaan; innerlijke vrijheid.

Brengt innerlijke vrijheid en aanpassingsvermogen.

“De kleurrijke diversiteit van het leven is een expressie van creatieve vreugde ik laat ze door mij heen stromen.”

 

 

28. Scleranthus / Hardbloem = De Bloesem van Evenwicht

 

 

Van innerlijke verscheurdheid…

Besluiteloos, wispelturig, innerlijk uit balans. Mening en stemming wisselen plotseling. Extreme stemmings-wisselingen. Men vraagt niet om raad, maar probeert om zelf te beslissen. Gauw afgeleid.

… tot innerlijk evenwicht.

Innerlijke balans en besluitvaardigheid; standvastigheid. Brengt innerlijk evenwicht en duidelijkheid

“Ik vraag om innerlijke balans en klaarheid. Ik berust, verzekerd in mijn beslissingen.”

 

 

29. Star of Bethlehem / Vogelmelk* = De Bloesem van Troost

 

 

Van shock…

Nawerkingen van lichamelijke, zielsmatige of psychische shocks, waarbij niet uitmaakt of deze lang geleden of recentelijk zijn gebeurd. De “zielentrooster”. Onvermogen, om een traumatische belevenis te verwerken. Angst voor zielsmatige kwetsuren.

… tot heroriëntering.

Betere verwerking van belevenissen; innerlijke kracht.

Brengt heroriëntatie en opwekking.

“Mijn ziel vindt troost in het Goddelijke Licht.”

 

 

30. Sweet Chestnut / Tamme Kastanje = De Bloesem van Verlossing

 

Vanuit het donker…

Diepste Vertwijfeling, wanhoop. Men gelooft, de grens van wat een mens uit kan houden, te hebben bereikt. Extreme uitzonderlijke toestand van de ziel. “De donkere Nacht van de Ziel”. Uitwegloosheid. Volkomen verstoord.

… in het licht.

Zelfvinding; (H)erkenning van de “Hogere Wil”; innerlijke bereidheid tot zielsmatige omwandeling.

Brengt verlossing.

“Ik kan loslaten en mijzelf toestaan om vergeven te worden door Goddelijke Kracht.”

 

 

31. Vervain / Ijzerhard = De Bloesem van Geestdrift

 

Van wereldverbeteraar…

Uit overdreven ijver – zich volledig voor de goede zaak inzettend – bedrijft men roofbouw met zijn krachten; irriteerbaar tot fanatiek. Onrechtvaardigheden kunnen iemand ‘op de stang jagen’. Impulsief, idealistisch tot missionarisachtig. Opdringerig.

… tot fakkeldrager.

Doelmatige omgang met eigen positieve ideeën.

Brengt zelfdiscipline en zelfbeteugeling.

“Ik laat mijn energieën stromen en houdt mijn geest open voor nieuwe impulsen die zich in mijn leven openbaren.”

 

 

32. Vine / Wijnstok = De Bloesem van Autoriteit

 

Leiden…

Dominerend ambitieus, zucht naar macht, “de kleine tiran”. Zeer vaardig, uitermate zelfverzekerd, sterke ‘ik-kracht’. Hard, meedogenloze tot wrede aanleg, zonder slecht geweten. Hoofd komt voor het hart. Intolerantie. Autoriteitsclaim. Heerszucht.

… en je laten leiden.

Innerlijke edelmoedigheid; denken vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd; onderscheiden tussen gezonde en ongezonde ambitie.

Brengt ware autoriteit en doorzettingsvermogen.

“Ik leer te onderscheiden wanneer ik vasthouden moet zijn of los moet laten.”

 

 

33. Walnut / Walnoot = (De Bloesem van) De Vroedvrouw

 

Van beïnvloedbaar zijn…

Onzeker worden, Beïnvloedbaarheid en wankelmoed tijdens beslissende fasen van een nieuw begin. “De Bloesem die de doorbraak voor elkaar krijgt.” Gebrek aan zielsmatig (en / of lichamelijk) afweermechanisme. Innerlijke labiliteit.

… tot innerlijke standvastigheid.

Karaktersterkte beter (aanpassings-vermogen) tijdens biologische of psychologische veranderingssituaties. Bescherming voor beïnvloedbaarheid. Afgrenzing.

Brengt onbevangenheid en het nieuwe begin.

“Ik ben open voor uitwisseling met anderen en blijf tevens op mijn eigen pad.”

 

 

34. Water Violet / Waterviolier = De Bloesem van Communicatie

 

Van isolement…

Bij tijd en wijle innerlijke gereserveerdheid, trotse terughouding, geïsoleerde superioriteit. Men zou zich uit alles terug willen trekken. Men voelt zich soms geïsoleerd en eenzaam. Contactproblemen. Huiverig om zich aan iemand te binden – een relatie aan te gaan.

… tot saamhorigheid.

“Gevoel van een-zijn”; gemakkelijker communiceren.

Brengt nederigheid (deemoed) & wijsheid.

“Leven betekent te geven en te ontvangen ik kan steun en liefde geven en accepteer haar ook.”

 

 

35. White Chestnut /Paardekastanje = De Bloesem van Gedachte

 

 

Van mentale carrousel…

Bepaalde gedachten circuleren onophoudelijk (malen) in het hoofd, men raakt hen niet meer kwijt, innerlijke gesprekken met zichzelf – dialogen. Innerlijke overactiviteit van het denkapparaat. Slapeloosheid. Concentratiestoornissen. Dwanggedachten. Geestelijke prikkelbaarheid.

… tot innerlijke rust.

Geestelijke rust; helderheid van gedachten. Brengt geestelijke rust en onderscheidingsvermogen.

“Er is vrede in mij, zijn harmonie balanceert mij van binnen en van buiten.”

 

 

36. Wild Oat / Ruwe Dravik = De Bloesem van Roeping

 

 

Van zoeken…

Onbestemdheid in de doelstellingen; ontevredenheid, omdat men de levensopdracht niet vindt. Men is veelzijdig begaafd, probeert van alles uit, maar niets brengt werkelijk bevrediging. Zinverlies. Weet niet wat men wil.

… tot vinden.

Doelgerichtheid; klaarheid in doelvoorstellingen; innerlijke consequentie. Vinden van de rode draad in de levensbestemming. Brengt roeping en doelgerichtheid.

“Ik open mij voor mijn intuïtie, ik vertrouw op mijn eigen ziel.”

 

 

37. Wild Rose / Hondsroos = De Bloesem van Levenslust

 

Van opgeven…

Deelnameloosheid, apathie, resignatie, innerlijke capitulatie. Men onderneemt geen pogingen meer om zijn leven tot iets positiefs te veranderen. Verlies van levensvreugde. Drijfveer ontbreekt. Neemt geen initiatief.

… tot overgave.

Levensvreugde; nieuwe, positieve levensmotivatie. Brengt motivatie.

“Gods kracht heeft mij vrijheid geschonken, ik gebruik deze vrijheid voor een prachtig en creatief leven.”

 

 

38. Willlow / Wilg = De Bloesem van het Noodlot

 

Van de grillen van het lot…

Innerlijke wrok, verbittering. “Het offer van zijn lot”. Men “eist” van het lot maar is niet bereid om te “geven”. Men weigert innerlijk, de eigen negativiteit te accepteren. Teleurgesteld, beledigd, nadragend. Kan niet vergeven. Legt anderen schuldgevoelens op. … tot eigen verantwoordelijkheid. Constructief denken; eigenverantwoordelijkheid.

Brengt zelfverantwoordelijkheid en constructief denken.
“Ik vergaar nieuwe energieën om een bewuster en gelukkiger leven te leiden.”

 
   

Copyright © 2016. All Rights Reserved.