Bach® Bloesem Remedies

 

'Gezond worden door bloemen', dat is wat Dr. Bach ruim een eeuw geleden ontdekte. Door met bloemen negatieve emoties op te lossen, kunt u namelijk klachten voorkomen zodat u zich weer helemaal goed voelt!

 

Wie was Dr. Bach?

 

Edward Bach (1886-1936) was van oorsprong homeopaat, bacterioloog en immunoloog. Hij was zijn hele leven op zoek naar mogelijkheden om ziekten te voorkomen en probeerde een vaccin te vinden tegen chronische ziekten. Hij ontdekte dat patiënten met een positieve instelling eerder genazen dan zieke mensen met een negatieve instelling. En hij kwam erachter dat bepaalde kwalen te bestrijden zijn door aan de emotionele oorzaak ervan te werken. Hij ontdekte dat een storing in het energiestelsel in de mens (dier en plant) zich het eerst uit in negatieve gevoelens. Als die storing niet wordt verholpen, komen er ook fysieke klachten. Bach bedacht dat, als je die eerste fase, dus die storing, wist aan te pakken, de fysieke klachten niet zouden optreden. Hij vond de oorzaak belangrijker dan de kwaal.

 

Hoe werken de remedies?

 

Bach ontwikkelde een 'zelfgeneeswijze'. Hij ging uit van 38 verschillende emoties die hij in zeven hoofdgroepen indeelde:

1. angst
2. onzekerheid
3. onvoldoende interesse in het hier en nu
4. eenzaamheid
5. overgevoeligheid
6. moedeloosheid en wanhoop
7. overbezorgdheid voor het welzijn van andere

 
 
 

Voor iedere negatieve emotie spoorde hij één remedie op die ervoor moest zorgen dat de negatieve emotie zou worden omgezet in een positieve. Bach was ervan overtuigd dat planten en bloemen een genezende kracht hadden en hij zocht de oplossing dan ook in bloemen en bloesems. Aan iedere emotie koppelde hij een andere bloem en hij probeerde zijn vondsten uit op zichzelf en zijn patiënten.

 
 
 

Wetenschappelijke bewijzen zijn nooit geleverd. Toch wordt er met name door complementair werkende therapeuten veel gewerkt met Bach-Bloesemremedies. De reguliere geneeskunde in Nederland heeft het product (nog) niet omarmd, maar in Duitsland worden de remedies al naast reguliere middelen gebruikt.

 

Bloemen in een flesje

 

De meeste van de 38 remedies worden bereid uit knoppen en bloesems van planten en bomen (een remedie bestaat uit bronwater[BS]). Na het handmatig oogsten van de bloesems worden ze met zonlicht of vuur verhit in zuiver bronwater. Hierdoor komen de werkzame stoffen uit de bloesems in het water. Aan dit water wordt alcohol toegevoegd, zodat het geconserveerd blijft. De remedies worden in speciale pipetflesjes gegoten. De 'patiënt' (ik gebruik liever de uitdrukking cliënt / cliënte [BS]) neemt per keer enkele druppels in. Zij zijn niet verslavend en hebben geen bijwerkingen. Ze zijn voor jong en oud geschikt en kunnen in combinatie met andere middelen worden gebruikt.

 

Zelfbewust?

 

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van angstgevoelens, onzekerheid of een van de andere zeven hiervoor genoemde emoties. Zo af en toe zouden we alle 38 remedies wel kunnen gebruiken. Maar het is beter er niet meer dan zes à zeven verschillende tegelijkertijd gebruiken. Daarom is het belangrijk om te bedenken in welke gemoedstoestand u precies verkeert. U moet uzelf de vraag stellen waar u precies mee zit, wat daarvan de oorzaak is en welke remedie daarbij zou kunnen passen. Hierna slikt u die remedie een aantal weken en kijkt of u zich anders voelt. Zo niet, dan kunt u een andere proberen. Voelt u zich wél beter, dan kunt u een ander 'knelpunt' aanpakken. De Bach-bloesemremedies werken aan uw emoties. Door dit zelfonderzoek wordt u uiteindelijk veel bewuster van uw eigen emoties. Bij complementair werkende therapeuten kunt u ook terecht om te laten bepalen welke remedie het best bij u past.

 

Bach in de EHBO-kist

 

Alle 38 remedies bevatten de stoffen van één bloesem- of bloemensoort. Daarnaast stelde Bach één remedie samen uit vijf van de andere remedies, de Rescue Remedy®. Deze werkt als een soort EHBO. Na een emotionele gebeurtenis kan Rescue Remedy de balans herstellen. U kunt hem gebruiken wanneer u heel erg bent geschrokken, als een berg opziet tegen een examen of last heeft van vliegangst. De Rescue Remedy is ook verkrijgbaar in crème, die verzachtend en reinigend werkt bij valpartijen, kneuzingen of andere uitwendige verwondingen.

 

 

 

Deze tekst is overgenomen uit de Libelle nr. 29, blz. 54 van 13/20 juli 2001

Boektips

· Genezing door bloemen van Dr. Edward Bach
ISBN 90-6030-323-7
· Werkboek Bach-remedies van Stefan Ball
ISBN 90-6030-622-8

 
 
 

De volgende tekst is gebaseerd op het prachtige boek met de titel 'Bach-bloesems als sleutel tot de ziel Werkboek voor zelfdiagnose met behulp van Bach-bloesems' van Mechthild Scheffer. Dit boek beveel ik u ten zeerste aan.Mevrouw Scheffers Duitstalig overzicht 'Bach-Blüten Dokumentation' maakt eveneens deel uit van het geheel.Verder zijn er vertaalde affirmaties uit 'HEALING FLOWER COLOR CARDS' en afbeeldingen uit het internet in opgenomen.

 
 
 

Voor wat de positieve kracht van de remedies betreft, heb ik de aantekeningen uit mijn opleiding tot Practitioner gebruikt om u de tekst zo compleet mogelijk te kunnen overhandigen.

 
 
 

Kijk naar uzelf door 'de Ogen der Schepping' - volkomen onvoorwaardelijk - mocht u in sommige negatieve gedragspatronen te veel van uzelf herkennen.

 
 
 

Vergeef uzelf onmiddellijk op het moment dat u merkt "ik veroordeel mezelf". Neem de hulp van de bloemen aan, zij dienen juist ertoe, om uw innerlijke balans te helpen herstellen. En: bloemen kennen geen oordeel.

 
 
 

U hoeft dus niet alles alleen te doen!

 
 
 

Moge uw liefde voor 'De Bloemen' met de dag groeien - samen met uw competentie, het vertrouwen in uzelf en uw eigen zelfgenezende en helende kracht.

 
 
 

"Schenk jezelf toestemming alles te hebben wat het leven te bieden heeft, en je zult ontdekken dat het meer te bieden heeft dan je je ooit hebt verbeeld." (EEN NIEUW GESPREK met GOD - Neale Donald Walsch)

 

 

 

 
Brigitte
 
   

Copyright © 2016. All Rights Reserved.