Nieuwe Pomander airconditioner

 

'Magenta - de liefde van boven’

Sleutelwoorden:
Wanneer ik mij omhul met deze heilige stof voor mijzelf, heb ik mijzelf lief en voel ik de liefde van boven.
(Origineel: As I offer this sacred substance to myself, for myself, I love myself and feel the love from above)
Fragrance/geur: Bloemig, aromatisch.

Essentiële Oliën: Rozengeranium, Ylang Ylang, Roos

Kristal Energieën: Rozenkwarts, Watermeloen Toermalijn

Chakra: 8ste boven de kruin en de Ziele Ster.

Kwaliteiten: Brengt de energie van onze ziel in het lichamelijke. Het gevoel dat boven ons, boven de kruin de bron van liefde is.

Deze Pomander werkt als een herinnering dat wij toegang hebben tot de liefde van boven.
Daadwerkelijk betekent dit dat wij de mogelijkheid verwelkomen om in alles wat wij doen onze liefde en aandacht te brengen. Wanneer wij oefenen liefde in kleine dingen te brengen, zou dat vanzelf ook bij grote dingen kunnen gebeuren. Het gebruik van deze Pomander zou ons kunnen helpen om met onze essentie, met onze kern in aanraking te komen.


Uittreksel uit ‘Novembernieuws van de Aura-Soma International Academy of Colour Technologies AS I ACT'

Aura-Soma Products is verheugd aan te kondigen dat de airconditioner reeks met de nieuwe Magenta Pomander is uitgebreid.
De airconditioners bevatten dezelfde 49 kruid ingrediënten van als de persoonlijke Pomanders (de 25ml) in hoeveelheden die gerelateerd zijn aan de energie van de specifieke kleur - hier magenta. Onder de dertien kristal essences zijn de rozenkwarts, opaal, rebellie en watertoermalijn. Misschien zijn de meest noemenswaardige oliën en bloesemextracten wel de delicate en zoete geuren van de roos en ylang yang.

Terwijl de persoonlijke Pomanders onze persoonlijke ruimte ondersteunen, zijn de air conditioners ontworpen om het milieu van onze omgeving te ondersteunen en in kwaliteit te verhogen. Hun formulering is sterker dan die van de persoonlijke Pomanders omdat zij niet ontworpen zijn voor persoonlijk gebruik. Door hun verhoogde energetische eigenschappen zijn een paar korte spraytjes nodig om de ruimte op te frissen, te zuiveren, lichter te maken en de energie te transformeren en te versterken. Zij kunnen onmiddellijk op allerlei manieren support bieden in in huiselijke omgeving en professionele instellingen; leef- en slaapkamers, behandel- en consultatie ruimtes, op kantoor, tijdens workshops etc. Hun toepassingen om onze omgeving te verbeteren is nagenoeg grenzeloos.

Net als de Pomanders hebben de air conditioners dezelfde kleur attributen zodat je precies die specifieke eigenschappen en energieën kunt kiezen die je in jouw omgeving wenst aan te brengen.

De nieuwe Magenta Pomander wil helpen om de energie van liefde voor kleine dingen in de wereld om ons heen te brengen. Liefde in het alledaagse leven zou ons kunnen ondersteunen wanneer wij een attitude van liefde en zorg in alles ontwikkelen wat wij doen. Zo verbinden we ons met onze diepste kwaliteit. Het is ook een reminder dat de Liefde van Boven op ieder moment voor ons aanwezig is - in het bijzonder wanneer wij oog in oog staan met de meest uitdagende situaties die het leven ons biedt. Vaak en regelmatig gebruik van de magenta energie - zij het persoonlijk of in onze ruimte - zou ook kunnen helpen om een gevoel van diepe dankbaarheid te ontwikkelen voor alles wat wij ervaren.

Liefde in de kleine dingen… Voedingsbodem voor de Ziel
In de begindagen teelde Vicky veel planten en kruiden in haar eigen tuin, die zij zorgvuldig selecteerde en combineerde voor de producten van Aura-Soma. Mike nam dit eenvoudige begin en ontwikkelt het voortdurend verder op de biologisch-dynamische landerijen van wat wij nu kennen als Shire Farm.
Het werk op Shire Farm reflecteert Mikes passie niet alleen voor biologisch-dynamische landbouw, maar ook voor herbebossing en een ‘bodem tot ziel’ benadering. Dat brengt de zorg voor en de vitaliteit van de aarde in verbinding met het planetaire welzijn.

Een deel van het rozenextract in de Magenta Pomander komt uit de van hand uitgekozen bladeren van de rozenstruiken achter de gebouwen van Aura-Soma Products. Veel van deze prachtige struiken groeien daar al ruim twintig jaar. De foto’s tonen sommige van deze rozenstruiken en vers geoogste rozenbladeren. De bladeren vormen de basis voor een tinctuur die wij zowel in de formule van de Magenta Pomander als in andere producten van Aura-Soma en AEOS terugvinden.

 

p662

 

Waarom Roos? Omdat roos in het bijzonder goed is voor het versterken van eigenwaarde, zelfverzekerdheid en positiviteit. Misschien is precies dat de reden, waarom de roos tot een van de meest populaire bloemen behoort om aan geliefden te sturen.

 

 

Greetings


Aura-Soma Products are excited to announce the release of the new Magenta Pomander into the Air Conditioner range. The Air Conditioners contain the same ingredients of the 49 herbal extracts as the personal Pomanders (often referred to as the 25ml) in quantities that relate to the predominant energy of the specific colour, in this case Magenta. Amongst the thirteen crystal essences contained within this Pomander are Rose Quartz, Opal, Rubellite and Watermelon Tourmaline and perhaps the most noticeable of the blend of oils and flower extracts are the delicate and sweet scents of Rose and Ylang Ylang.

 

p661
While the personal Pomanders can offer support for our personal space the Air Conditioners are designed to support and enhance our environmental space. Their formulation is stronger than the personal Pomanders as they are not designed for personal use. Because of their enhanced energetic properties only a few short sprays are required in order to freshen, cleanse, lighten, invigorate or transform the energy of our space. They can offer an immediate support in all manner of domestic or professional settings; living and sleeping areas, treatment or consultation rooms, work environments, during workshops etc. Their use to enhance whatever environment we might find ourselves in is almost limitless.

As with the personal Pomanders, the Air Conditioners have the same colour attributions which enable you to be very specific about the energies you wish to introduce into your environment.

The new Magenta Pomander will help to bring the energy of love in the little things into the world around us. Bringing love into the everyday may support us in developing an attitude of love and caring in all that we do as we connect with our deepest quality. It is also a reminder that in each moment, the Love from Above is available to us, offering support particularly when we meet some of the most challenging situations that life presents us with. Frequent and regular use of the Magenta energy, either personally or within our space, may also help to develop a deep sense of gratitude for all that we experience.


Love in the little things... Soil to Soul


In the early days Vicky would grow and hand pick many of the plants and herbs she combined within the products of Aura-Soma in her own garden. Mike has taken that simple beginning and continues to develop it today within the biodynamic lands that are owned by Aura-Soma and that are now collectively known as Shire Farm.
The work done at Shire Farm is reflective of Mikes passion not only for biodynamic farming, but also for reforestation and a soil to soul approach which links the care and vitality of the earth to personal and planetary wellbeing.

Some of the Rose extract contained within the Magenta Pomander is derived from the petals handpicked from the rose bushes behind the Aura-Soma production site. Many of these beautiful bushes have been there in excess of twenty years. The images below show some of the rose bushes and the freshly harvested rose petals. The petals form the basis of a tincture that is included in the Magenta Pomander formulations as well as some of the Aura-Soma and AEOS products.


p662
Why Rose? Because it is particularly good for increasing self-esteem, confidence and positivity. This is perhaps what makes roses the most popular flower to send to loved ones.

De 16de Pomander is geboren!

Pom AtomiserlrHij is magenta van kleur en heel mooi!
Vandaag - 21 juni 2016 - om 12:00 uur Engelse zomertijd (13:00 uur Nederlandse tijd) is de nieuwe magenta Pomander geboren.

En hierbij de eerste gedachten van Mike Booth
Met vreugde delen wij dit nieuws van Mike
en Aura-Soma Products Ltd. mee.

In Licht en Liefde
Het Academy Team


21 juni is de tijd van midzomerdag op het noordelijk halfrond en midwinterdag op het zuidelijk halfrond, en daarom is het een veelbelovende dag.

Gezien de betekenis van deze tijd is er heel wat activiteit geweest op Shire Farm. De vormgeving op het chakra-pad is opnieuw uitgelijnd en er is roze kwarts geplaatst rond de grote Hathor-sculptuur naast de hartvijver. Bovendien hebben we aan de glyfen gewerkt op de Maya Boom des Levens, die op de achtste chakra zal komen, boven de kruin.

De Engelbewaarder en de Hartengel voor 21 juni is B66. Deze fles, ‘de actrice’ is de voorloper van B67 - waarin voor het eerst de magenta energie in het systeem verschijnt, zowel in de bovenste als in de onderste fractie van een Equilibriumfles.

Bij de betekenis van deze gebeurtenissen, zowel wereldwijd als lokaal, krijg ik een gevoel van een overdonderende en diepe synchroniciteit met het geboorte van de magenta Pomander vandaag.

De magenta Pomander, lang verwacht, is bijzonder nodig en geschikt in deze tijd. Ik voel sterk aan dat we nu zelfs nog bewuster moeten zijn, dat we moeten herinnerd worden aan de ‘liefde van boven’.

In het Aura-Soma systeem zijn ‘liefde van boven’ en ‘liefde in de kleine dingen’ nagenoeg synoniem, aangezien beiden innig verbonden zijn met de magenta energie.
Ik herinner me dat mij bij de geboorte van de Equilibriumfles Aartsengel Chamaël de gedachte werd doorgegeven dat in de niet zo heel verre toekomst de magenta Pomander zou geboren worden.

Ik herinnerde me ook dat Vicky vaak vertelde over de manier waarop ze magenta had gebruikt in haar praktijk, een plaatselijke behandeling die voor het eerst voor haar helende mogelijkheden werd erkend tijdens de slag van Magenta in 1859. Misschien krijgen we in deze tijd de kans om ‘heel’ te worden (de stam van het woord helen), en de mogelijkheid om onze karmische wonden te helen.
Liefde is niet enkel het antwoord, het is ook de sleutel tot onze healing.

Als we niet van onszelf houden, hoe groot is dan de kans dat we om anderen geven? Laten we niet vergeten wie belangrijk is om als eerste en meest van te houden als we ons onderdompelen in de magenta straal. Als het goed voor je aanvoelt, stel ik voor dat je bij de eerste keer dat je het in je aura gebruikt, vanuit de ster in je buik het volgende zegt: ‘Terwijl ik dit sacrale product aan mezelf schenk, voor mezelf, hou ik van mezelf en voel ik de liefde van bovenaf’.

Naarmate de golf van magenta energie zich vervolgens doorheen ieder van ons verspreidt in de wereld, kunnen we misschien zien of het magenta meer gaat schitteren als we naar de regenboog kijken.

Enthousiaste gedachten en liefde van bovenaf,

 

mike

Mike

Beste Lezer(es),


Sinds 1999, toen tijdens de zonsverduistering de koralen Pomander de andere 14 kwam vergezellen, hadden we 15 van deze prachtige beschermers ter beschikking. Een ieder met 49 liefdevol op elkaar afgestemde ingrediënten. Wij hebben steeds de diepmagenta Pomander aanbevolen, ook wanneer onder in de eerste van de vier Equilibrium flessen de lichtere kleur magenta verscheen.Vanaf nu mogen we onze aanbeveling nog meer verfijnen. Ik vind dat FANTASTISCH!
Er zijn ZOOO veel mensen die voor anderen zorgen en daarbij zichzelf vergeten. Voor hen is de magenta Pomander wellicht van toegevoegde waarde, want 'Every good 'Care Giver' has to be a good 'Care Taker' too!
Ben jij nog niet zo thuis in het Aura-Soma Colour-Care systeem? Dan wil je zeker weten, waarvoor je deze (of een van de andere) Pomander(s) überhaupt gebruikt? Ik heb nog meer goed nieuws voor je, want inmiddels vind jij op YouTube 4 Nederlandstalige Aura-Soma video's, wanneer je de zoekterm 'Brigitte's Beauty's' ingeeft. Ook met mijn naam vind je ze inmiddels goed.
Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=Y4ec2sbGxms voor de Pomander video en weet, dit is pas het begin.

Dank je wel voor jouw waardevolle tijd, lieve lezer(es) en voor jouw liefdevolle aandacht!

Met warme hartegroet, Brigitte

    
  Pom Atomiserlr2 
   

Wil jij graag deze nieuwste Pomander ontvangen?
Maak jouw wensen alvast kenbaar op onze totaal vernieuwde en extra beveiligde website:
https://aurasoma.nu/3124-pomander-magenta.html
en reserveer jij de 25ml kunststof fles P16.
Deze zal binnen kort leverbaar zijn.

   Pom Atomiser
  De levering van de 2,5ml minispray PSVP16 kan tot eind juli duren. Echter reserveren kan je ook deze al via

https://aurasoma.nu/3125-de-magenta-pomander-minispray-25ml.html

 

 

Met vreugde en plezier mag ik je over de geboorte van deze nieuwe Aura-Soma Equilibrium fles informeren. Ik ben dol op dit krachtige groen dat ons ruimte schenkt en ons helpt om eerlijk te zijn. Samen met alle aanmoediging van het midolijf creëert het een combinatie die ons hart doet (her) leven...

Ik doe mijn best om zo spoedig mogelijk deze schoonheid op http://www.aurasoma.nu aan te bieden. Wil je een reservering doen, ben je uiteraard meer dan welkom!

Met warme, enthousiaste hartegroet, Brigitte

B113Aartsengel Cassiël

B113 - Smaragdgroen/mid olijf

Geboren om 08:00 BST op 5 september 2015

Aartsengel Cassiël
B113 - Smaragdgroen/mid olijf
Geboren om 08:00 BST op 5 september 2015
Aartsengel Cassiël wordt geassocieerd met Saturnus. Cassiël regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af. Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten. De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.
 
Cassiël wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt Cassiël eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat Cassiël niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.
 
Wat vanuit Aura-Soma perspectief echt belangrijk is, is dat we ondersteuning nodig hebben, vooral in deze tijd, zodat de waarheid die in ons hart ligt zich kan verbinden met het toeschouwen, het ‘niet weten’. Dit lijkt misschien een heel gecompliceerde uitspraak, maar het is in feite heel eenvoudig. Weten dat ‘we niet weten’ is fundamenteel. Het is iets dat door dankbaarheid, door een gevoel van leegte, de deur opent tot een diep gevoel van iets dat voorbij het geliefde, de bron van liefde in het bestaan, ligt. Op dit punt in de tijd vertegenwoordigt Cassiël iets van deze energie, hoe we zouden kunnen omgaan met deze energie voor onszelf via een her-evaluatie van de ‘IK BEN’.
 
Een nieuw perspectief van spiritueel zelfvertrouwen is geboren.
 
Cassiël is eveneens een Aartsengel die verbonden is met de diepe niveaus van het cellulair geheugen, vooral het cellulair geheugen rond de matrix of de constructies die de patronen van spanning zijn welke de modificatie van het hart hebben teweeg gebracht. Als we ons Cassiël kunnen voorstellen als een liefde ‘voorbij alle begrip’, een liefde die absoluut geen grenzen heeft (grenzeloos), dan kan Cassiël ons helpen om onze hartepijn, ons gevoel van verraad of ontgoocheling los te laten.
 
In de Kabbalistische en Joods-Christelijke tradities is vaak met Aartsengel Cassiël gewerkt, en werd hij vaak aangeroepen. Hij/zij is een Aartsengel die in alle teksten zonder attribuut wordt beschreven. Er wordt gezegd dat Cassiël een solitaire Aartsengel is die normaal gesproken niet geassocieerd is met andere Aartsengelen. Eenzame en melancholische Cassiël stort tranen van ontspanning, en door de diepe droefheid brengt hij/zij een nieuw gevoel van ruimte en plaats. De duif neemt alles mee wat ons in de arena van het leven bezwaart. Naarmate de richting duidelijker wordt, worden onze moeilijkheden getransformeerd door de intensiteit van de liefde.
 
Als we dichter bij de waarheid van het hart komen, is een deel van de functionaliteit van Cassiël een gevoel van diepe eenzaamheid en alleen zijn dat, vanuit het Engels bekeken, gelijk staat aan ‘al(l)-één-heid’. Dit is een deel van de energie van deze combinatie. De eenmaking, het nieuwe spirituele sleutelbegrip, een gevoel van eenheid voorbij traditie of vorm.
 
We kunnen Cassiël ook zien als een Aarstengel van Vuur, een zuiverend vuur, een vuur zoals de oorspronkelijke schepping. Hier wil ik vermelden dat er een gevoel is van een nieuw begin in Aura-Soma, dezelfde impuls als bij de aanvang. Een opnieuw weerklinken van de Do van het octaaf waarmee Aura-Soma begon, het her-installeren van het nieuwe begin in het Aura-Soma systeem. Dit gaat gepaard met veelvuldige synchroniciteiten, te veel om er hier op in te gaan, maar het volstaat om nu te zeggen dat deze Aartsengel hier is om ons te ondersteunen in het her-installeren van de originele impuls die Aura-Soma heeft doen ontstaan; wat aan Vicky Wall gegeven was, wat via haar werd geïnspireerd in dat eerste weerklinken van de Do, meer dan dertig jaar geleden. Dat klinkt opnieuw op een ander niveau met de inspiratie die Cassiël brengt.
 
Het is ook belangrijk om te vermelden dat Cassiël evenwicht kan brengen in de relatie tussen onze innerlijke mannelijke/vrouwelijke aspecten, het licht en het donker. De wijsheid en de gelukzaligheid die in de diepere niveaus van ons wezen liggen.
Cassiël is ook op heel wat afbeeldingen te zien als een koning die op een draak rijdt, en ook als een figuur die lijkt op de Heremiet op de Tarotkaart. Daarbij is het interessant dat deze Aartsengel geboren wordt in Maagd. Hij is verbonden met de Aartsengel Sandalfon. Cassiël wordt, net zoals Sandalfon, in het proces van de kinderen die komen en gaan in deze wereld, vaak gezien wordt als een engel van tranen.
 
Zaterdag is zijn dag van de week, en net zoals we Anubis zien als de bewaker tussen deze wereld en de volgende wereld, kunnen we aannemen dat Cassiël deze rol deelt. Hierbij komt een interessante referentie naar voor, namelijk dat hij de heerser is van de Zevende Hemel, de Heiligste van de Hemelen, die de Troon van de Heerlijkheid, die begeleid wordt door de andere zeven planetaire Aartsengelen, huisvest. Het tijdperk van Saturnus, van oude en diepe wijsheid, tot het moment waarop Saturnus te dicht bij de zon kwam. De ringen die zich vormden bij de snelle gasvormige verdamping die plaatsvond als de ijskappen in een versneld tempo smolten.
 
Zijn werk heeft te maken met karma om ons doorheen de condensatie te helpen van de karmische lessen die plaatsvinden, en ook met landbouw, om ons te helpen alles te ontplooien wat de nieuwe landbouwtechnieken impliciet nodig hebben tegenover het wezen van de aarde.
 
Zijn werk hangt ook samen met meditatie, alsook met ons helpen de relatie tussen tijd en dood te begrijpen.
Een bepaald deel van het sleutelbegrip, namelijk spiritueel zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen dat ontstaat door het begrijpen van de ware aard van eigenwaarde, heeft te maken met Cassiël. Toen ik in het begin van dit stuk sprak over het gevoel van ‘Ik weet niet’, eerder dan ik weet het wel, dan lijkt dat bijna tegenovergesteld of paradoxaal aan het spreken over spiritueel zelfvertrouwen. Misschien is ergens weten dat ‘we niet weten’ een besef van vertrouwen in onze ster, vertrouwen hebben in onze essentie en hoe die samenhangt met de opening naar het hart via olijf. Dit wordt in feite een deel van de inzichten die Cassiël ons brengt op dit punt in de tijd.
 
In het Aura-Soma systeem denken we bij fles 10, groen op groen, aan karma: je zal oogsten wat je zaait. We kunnen dat beschouwen als dat wat we nu ervaren als een consequentie van onze handelingen in het verleden. Wat we nu doen zal de consequenties scheppen voor wie we gaan worden. Het is ook belangrijk dat we waarheid beschouwen als iets dat vreugde en feest brengt. Een deel van Cassiël als een wachter is om geen mening te hebben in de zin van een oordeel, maar meer om verrukt te zijn in dat wat ziet wat er te zien is. De scenario’s die in de geest verschijnen krijgen ruimte om de blauwe hemel die er in verborgen ligt te onthullen.
 
Het dier dat met Cassiël geassocieerd wordt, is de kraai of de raaf, die in de traditie van de druïden nauw verbonden zijn met de Christusenergie, naast vele andere invloeden.
Cassiël heerst ook over de ouderlingen, in verband met testamenten en met de dood. De bloem die meest met Cassiël geassocieerd wordt, is de witte lelie, maar ook het viooltje, Vicky’s favoriete bloem.
 
Ik denk dat het energetisch behoorlijk ongewoon zal zijn, vanwege de bijzondere combinatie van stenen die naar voor kwamen in de spagyrische tincturen. Turkoois en obsidiaan samen is verrassend, een heel interessante combinatie, alsook diamant en onyx. Saffier is een andere steen die heel belangrijk is in verband met Cassiël, vooral licht of mid blauwe saffier. Het is een energie die de Aartsengel verbindt met andere kwaliteiten die anders verborgen zijn. Het is een steen die echt kan helpen om een gevoel van overvloed te geven, het loslaten van ons gevoel van gemis of van wat de patronen in stand houdt in plaats van onszelf de mogelijkheid op een overvloedig leven te ontzeggen.
 
Cassiël brengt ons ook de mogelijkheid om dieper in meditatie te gaan, naar het ophelderen van de karmische patronen, naar een meer verlichte kijk om ons te helpen onze werkelijke spirituele intensiteit te verwezenlijken.
 
Cassiël kan helpen om helderziendheid te manifesteren. Als we denken aan de kleuren smaragdgroen en olijf, dan brengen we die niet dadelijk in verband met de kwaliteit van helder zien, maar denk in termen van onze inzichten in een panoramisch bewustzijn, in staat zijn dingen te zien voorbij de grenzen van onze eigen positie. De helderziendheid en het bewustzijn waardoor we in staat zijn om onszelf in de plaats van iemand anders te stellen, is de helderheid die Cassiël brengt. Het helpt iemand om werkelijk in contact te komen met de diepere intuïtie.
 
We kunnen deze Aartsengel niet alleen bekijken in termen van de Gematigdheid (113 = 14), maar ook in het bijzonder in verband met de manier waarop Cassiël ons kan ondersteunen om onze waarheid uit te drukken, zowel op individuele basis als in een publieke context, via de expressie van de innerlijke wijsheid die de kwaliteit van de analytische geest in evenwicht brengt met de hogere intuïtie. Ondersteuning om zich sereen uit te drukken met integriteit, om rustig uit te drukken wat op een dieper niveau van de innerlijke wijsheid zit.
 
We zien smaragdgroen en mid olijf niet bepaald als doeltreffend op de keelchakra, maar deze bepaalde combinatie zal zeer goed helpen bij het opruimen van de blokkades en de obstakels rond onze vaardigheid om helder te spreken, en om onze innerlijke waarheid uit te drukken.
 
Cassiël moedigt ons aan om afzondering op te zoeken zodat we in contact zouden kunnen komen met de diepste niveaus van meditatieve ervaring. Stilte vinden in de afzondering van geest is de manier waarop we karmische patronen kunnen loslaten.
 
Cassiël is een Aartsengel die gezondheid brengt, en die ons helpt om in contact te komen met een schoonheid die ontstaat vanuit de innerlijke essentie, de diepere kern in onszelf. Als we denken aan de manier waarop schoonheid een uitdrukking is van innerlijke intentie en attitude, kan Cassiël ons eveneens helpen om daarmee in contact te komen. We kunnen onze patronen uit het verleden rond onze standpunten tegenover gemis, die verhinderen dat de schoonheid van de ziel gerealiseerd wordt of ontstaat, achter ons laten. Cassiël brengt ons een nieuw besef van waarheid en nieuwsgierigheid naar de overvloed die het leven te bieden heeft.
 
In een van de vorige paragrafen wordt aan Cassiël gerefereerd als de Heremiet in de Tarot, astrologisch geassocieerd met Maagd. De kaart Gematigdheid in heel wat Tarot afbeeldingen, is nauwer verwant aan een ander aspect van Cassiël, die eveneens gekend als de Engel van de Gematigdheid. De Engel van de Gematigdheid wordt vaak afgebeeld met één voet in het water en één voet op het land, symbool voor het bewuste en het onderbewuste aspect die een deel zijn van het inzicht in Cassiël. Dat geeft een idee over het alchemistisch proces, het overgieten van de gouden vloeistof van de ene kelk in de andere.
 
Cassiël is ook gekend als de Engel van Sereniteit.
 
Een ander attribuut van Cassiël is dat hij/zij ons mogelijk maakt om meer onafhankelijk te worden in termen van de manier waarop we ons identificeren met de krachten van het wassen en het afnemen van de maan, in plaats van daaraan onderworpen te zijn.
 
Cassiël ondersteunt ons bij het volgen van onze innerlijke waarheid die ons helpt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, wat ons vooral helpt bij het vinden van onze weg naar het punt waar we ons kunnen verbinden met het Goddelijke, de juiste plaats op aarde om te doen wat we moeten doen om verbinding te krijgen met het Goddelijke plan, waarmee we akkoord gingen voor we hier kwamen.
 
Cassiël heeft ook een reputatie van behulpzaam te zijn voor hen met ‘angst voor water’, zij die niet van water houden. Cassiël is dienstvaardig voor scheepvaart en bij zeereizen. Het is vreemd hoe sommige van deze attributen werken, vooral wanneer we in acht nemen dat we voor zeven tienden uit water bestaan. En wat vrezen we dat ons weerhoudt om onze eigen waarheid te realiseren
 
In Liefde, zoals altijd

Aartsengel Cassiël wordt geassocieerd met Saturnus. Cassiël regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af. Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten. De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.

Cassiël wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt Cassiël eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat Cassiël niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.

Wat vanuit Aura-Soma perspectief echt belangrijk is, is dat we ondersteuning nodig hebben, vooral in deze tijd, zodat de waarheid die in ons hart ligt zich kan verbinden met het toeschouwen, het ‘niet weten’. Dit lijkt misschien een heel gecompliceerde uitspraak, maar het is in feite heel eenvoudig. Weten dat ‘we niet weten’ is fundamenteel. Het is iets dat door dankbaarheid, door een gevoel van leegte, de deur opent tot een diep gevoel van iets dat voorbij het geliefde, de bron van liefde in het bestaan, ligt. Op dit punt in de tijd vertegenwoordigt Cassiël iets van deze energie, hoe we zouden kunnen omgaan met deze energie voor onszelf via een her-evaluatie van de ‘IK BEN’.

Een nieuw perspectief van spiritueel zelfvertrouwen is geboren.

Cassiël is eveneens een Aartsengel die verbonden is met de diepe niveaus van het cellulair geheugen, vooral het cellulair geheugen rond de matrix of de constructies die de patronen van spanning zijn welke de modificatie van het hart hebben teweeg gebracht. Als we ons Cassiël kunnen voorstellen als een liefde ‘voorbij alle begrip’, een liefde die absoluut geen grenzen heeft (grenzeloos), dan kan Cassiël ons helpen om onze hartepijn, ons gevoel van verraad of ontgoocheling los te laten.

In de Kabbalistische en Joods-Christelijke tradities is vaak met Aartsengel Cassiël gewerkt, en werd hij vaak aangeroepen. Hij/zij is een Aartsengel die in alle teksten zonder attribuut wordt beschreven. Er wordt gezegd dat Cassiël een solitaire Aartsengel is die normaal gesproken niet geassocieerd is met andere Aartsengelen. Eenzame en melancholische Cassiël stort tranen van ontspanning, en door de diepe droefheid brengt hij/zij een nieuw gevoel van ruimte en plaats. De duif neemt alles mee wat ons in de arena van het leven bezwaart. Naarmate de richting duidelijker wordt, worden onze moeilijkheden getransformeerd door de intensiteit van de liefde.

Als we dichter bij de waarheid van het hart komen, is een deel van de functionaliteit van Cassiël een gevoel van diepe eenzaamheid en alleen zijn dat, vanuit het Engels bekeken, gelijk staat aan ‘al(l)-één-heid’. Dit is een deel van de energie van deze combinatie. De eenmaking, het nieuwe spirituele sleutelbegrip, een gevoel van eenheid voorbij traditie of vorm.

We kunnen Cassiël ook zien als een Aarstengel van Vuur, een zuiverend vuur, een vuur zoals de oorspronkelijke schepping. Hier wil ik vermelden dat er een gevoel is van een nieuw begin in Aura-Soma, dezelfde impuls als bij de aanvang. Een opnieuw weerklinken van de Do van het octaaf waarmee Aura-Soma begon, het her-installeren van het nieuwe begin in het Aura-Soma systeem. Dit gaat gepaard met veelvuldige synchroniciteiten, te veel om er hier op in te gaan, maar het volstaat om nu te zeggen dat deze Aartsengel hier is om ons te ondersteunen in het her-installeren van de originele impuls die Aura-Soma heeft doen ontstaan; wat aan Vicky Wall gegeven was, wat via haar werd geïnspireerd in dat eerste weerklinken van de Do, meer dan dertig jaar geleden. Dat klinkt opnieuw op een ander niveau met de inspiratie die Cassiël brengt.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat Cassiël evenwicht kan brengen in de relatie tussen onze innerlijke mannelijke/vrouwelijke aspecten, het licht en het donker. De wijsheid en de gelukzaligheid die in de diepere niveaus van ons wezen liggen.

Cassiël is ook op heel wat afbeeldingen te zien als een koning die op een draak rijdt, en ook als een figuur die lijkt op de Heremiet op de Tarotkaart. Daarbij is het interessant dat deze Aartsengel geboren wordt in Maagd. Hij is verbonden met de Aartsengel Sandalfon. Cassiël wordt, net zoals Sandalfon, in het proces van de kinderen die komen en gaan in deze wereld, vaak gezien wordt als een engel van tranen.

Zaterdag is zijn dag van de week, en net zoals we Anubis zien als de bewaker tussen deze wereld en de volgende wereld, kunnen we aannemen dat Cassiël deze rol deelt. Hierbij komt een interessante referentie naar voor, namelijk dat hij de heerser is van de Zevende Hemel, de Heiligste van de Hemelen, die de Troon van de Heerlijkheid, die begeleid wordt door de andere zeven planetaire Aartsengelen, huisvest. Het tijdperk van Saturnus, van oude en diepe wijsheid, tot het moment waarop Saturnus te dicht bij de zon kwam. De ringen die zich vormden bij de snelle gasvormige verdamping die plaatsvond als de ijskappen in een versneld tempo smolten.

Zijn werk heeft te maken met karma om ons doorheen de condensatie te helpen van de karmische lessen die plaatsvinden, en ook met landbouw, om ons te helpen alles te ontplooien wat de nieuwe landbouwtechnieken impliciet nodig hebben tegenover het wezen van de aarde.

Zijn werk hangt ook samen met meditatie, alsook met ons helpen de relatie tussen tijd en dood te begrijpen.

Een bepaald deel van het sleutelbegrip, namelijk spiritueel zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen dat ontstaat door het begrijpen van de ware aard van eigenwaarde, heeft te maken met Cassiël. Toen ik in het begin van dit stuk sprak over het gevoel van ‘Ik weet niet’, eerder dan ik weet het wel, dan lijkt dat bijna tegenovergesteld of paradoxaal aan het spreken over spiritueel zelfvertrouwen. Misschien is ergens weten dat ‘we niet weten’ een besef van vertrouwen in onze ster, vertrouwen hebben in onze essentie en hoe die samenhangt met de opening naar het hart via olijf. Dit wordt in feite een deel van de inzichten die Cassiël ons brengt op dit punt in de tijd.

In het Aura-Soma systeem denken we bij fles 10, groen op groen, aan karma: je zal oogsten wat je zaait. We kunnen dat beschouwen als dat wat we nu ervaren als een consequentie van onze handelingen in het verleden. Wat we nu doen zal de consequenties scheppen voor wie we gaan worden. Het is ook belangrijk dat we waarheid beschouwen als iets dat vreugde en feest brengt. Een deel van Cassiël als een wachter is om geen mening te hebben in de zin van een oordeel, maar meer om verrukt te zijn in dat wat ziet wat er te zien is. De scenario’s die in de geest verschijnen krijgen ruimte om de blauwe hemel die er in verborgen ligt te onthullen.

Het dier dat met Cassiël geassocieerd wordt, is de kraai of de raaf, die in de traditie van de druïden nauw verbonden zijn met de Christusenergie, naast vele andere invloeden.

Cassiël heerst ook over de ouderlingen, in verband met testamenten en met de dood. De bloem die meest met Cassiël geassocieerd wordt, is de witte lelie, maar ook het viooltje, Vicky’s favoriete bloem.

Ik denk dat het energetisch behoorlijk ongewoon zal zijn, vanwege de bijzondere combinatie van stenen die naar voor kwamen in de spagyrische tincturen. Turkoois en obsidiaan samen is verrassend, een heel interessante combinatie, alsook diamant en onyx. Saffier is een andere steen die heel belangrijk is in verband met Cassiël, vooral licht of mid blauwe saffier. Het is een energie die de Aartsengel verbindt met andere kwaliteiten die anders verborgen zijn. Het is een steen die echt kan helpen om een gevoel van overvloed te geven, het loslaten van ons gevoel van gemis of van wat de patronen in stand houdt in plaats van onszelf de mogelijkheid op een overvloedig leven te ontzeggen.

Cassiël brengt ons ook de mogelijkheid om dieper in meditatie te gaan, naar het ophelderen van de karmische patronen, naar een meer verlichte kijk om ons te helpen onze werkelijke spirituele intensiteit te verwezenlijken.

Cassiël kan helpen om helderziendheid te manifesteren. Als we denken aan de kleuren smaragdgroen en olijf, dan brengen we die niet dadelijk in verband met de kwaliteit van helder zien, maar denk in termen van onze inzichten in een panoramisch bewustzijn, in staat zijn dingen te zien voorbij de grenzen van onze eigen positie. De helderziendheid en het bewustzijn waardoor we in staat zijn om onszelf in de plaats van iemand anders te stellen, is de helderheid die Cassiël brengt. Het helpt iemand om werkelijk in contact te komen met de diepere intuïtie.

We kunnen deze Aartsengel niet alleen bekijken in termen van de Gematigdheid (113 = 14), maar ook in het bijzonder in verband met de manier waarop Cassiël ons kan ondersteunen om onze waarheid uit te drukken, zowel op individuele basis als in een publieke context, via de expressie van de innerlijke wijsheid die de kwaliteit van de analytische geest in evenwicht brengt met de hogere intuïtie. Ondersteuning om zich sereen uit te drukken met integriteit, om rustig uit te drukken wat op een dieper niveau van de innerlijke wijsheid zit.

We zien smaragdgroen en mid olijf niet bepaald als doeltreffend op de keelchakra, maar deze bepaalde combinatie zal zeer goed helpen bij het opruimen van de blokkades en de obstakels rond onze vaardigheid om helder te spreken, en om onze innerlijke waarheid uit te drukken.

Cassiël moedigt ons aan om afzondering op te zoeken zodat we in contact zouden kunnen komen met de diepste niveaus van meditatieve ervaring. Stilte vinden in de afzondering van geest is de manier waarop we karmische patronen kunnen loslaten.

Cassiël is een Aartsengel die gezondheid brengt, en die ons helpt om in contact te komen met een schoonheid die ontstaat vanuit de innerlijke essentie, de diepere kern in onszelf. Als we denken aan de manier waarop schoonheid een uitdrukking is van innerlijke intentie en attitude, kan Cassiël ons eveneens helpen om daarmee in contact te komen. We kunnen onze patronen uit het verleden rond onze standpunten tegenover gemis, die verhinderen dat de schoonheid van de ziel gerealiseerd wordt of ontstaat, achter ons laten. Cassiël brengt ons een nieuw besef van waarheid en nieuwsgierigheid naar de overvloed die het leven te bieden heeft.

In een van de vorige paragrafen wordt aan Cassiël gerefereerd als de Heremiet in de Tarot, astrologisch geassocieerd met Maagd. De kaart Gematigdheid in heel wat Tarot afbeeldingen, is nauwer verwant aan een ander aspect van Cassiël, die eveneens gekend als de Engel van de Gematigdheid. De Engel van de Gematigdheid wordt vaak afgebeeld met één voet in het water en één voet op het land, symbool voor het bewuste en het onderbewuste aspect die een deel zijn van het inzicht in Cassiël. Dat geeft een idee over het alchemistisch proces, het overgieten van de gouden vloeistof van de ene kelk in de andere.

Cassiël is ook gekend als de Engel van Sereniteit.

Een ander attribuut van Cassiël is dat hij/zij ons mogelijk maakt om meer onafhankelijk te worden in termen van de manier waarop we ons identificeren met de krachten van het wassen en het afnemen van de maan, in plaats van daaraan onderworpen te zijn.

Cassiël ondersteunt ons bij het volgen van onze innerlijke waarheid die ons helpt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, wat ons vooral helpt bij het vinden van onze weg naar het punt waar we ons kunnen verbinden met het Goddelijke, de juiste plaats op aarde om te doen wat we moeten doen om verbinding te krijgen met het Goddelijke plan, waarmee we akkoord gingen voor we hier kwamen.

Cassiël heeft ook een reputatie van behulpzaam te zijn voor hen met ‘angst voor water’, zij die niet van water houden. Cassiël is dienstvaardig voor scheepvaart en bij zeereizen. Het is vreemd hoe sommige van deze attributen werken, vooral wanneer we in acht nemen dat we voor zeven tienden uit water bestaan. En wat vrezen we dat ons weerhoudt om onze eigen waarheid te realiseren

In Liefde, zoals altijd

 

mike

Mike

Een nieuwe Aura-Soma fles is geboren!

Van harte gefeliciteerd, lieve Vriend(in) van kleur en geur!
Wil je een (aantal) producten reserveren?
Laat het zo spoedig mogelijk weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met dank en LIEFDEVOLLE hartegroet,

Brigitte

B112 2

 

Aartsengel Israfel

B112 - Turquoise/mid koningsblauw 

Geboren 14 december 2014 om 12.12 uur GMT 

Eerste gedachten

In B112 zien we een sterke connectie met de Dolfijnenfles (B33) in de kleurovereenkomst van turquoise en koningsblauw. In zekere zin kunnen we 4 Dolfijnenflessen zien in de 112 (1 + 1 + 2 = 4). 33 maal 4 geeft 132, en dat is het nummer van deze fles plus het Sterrenkind (Star Child) B20 (112 + 20 = 132). Dit resoneert min of meer met een Dolfijn die ondersteund door de Star Child in de tegenovergestelde richting zwemt. Deze fles gaat ook over hen die op zoek zijn naar hun ware doel – waarom ze hier zijn en hoe ze in contact kunnen komen met datgene wat van hen gevraagd wordt.

B112 is ook een dubbele St Germain B56 (56 + 56 = 112). (5 + 6 = 11, 5 + 6 = 11) St Germain heeft een sterke boodschap van transmutatie en synchroniciteit die we ook kunnen terugvinden in de aantekeningen over Israfel hieronder. De 5 en de 6, die samen 11 worden, tonen een poort, en twee 11 QUOTE en tonen dus een dubbele poort.

Deze numerologie is van belang om de aantekeningen te beginnen.

Israfel is traditioneel gekend als een energetisch bijzonder sterke Aartsengel die het creatieve aspect belichaamt van de Logos, de mannelijke/vrouwelijke God/Godin en de creativiteit die ze uitdrukken via communicatie van het hart in zang, en viering via dans.

We worden allen vaak geraakt door wat in muziek en gezang wordt gecommuniceerd. Door onze harten open te stellen met klanken vergemakkelijkt Israfel dit besef van de muzikale communicatie van de ziel.

Het transformatie-aspect van deze fles is essentieel om te begrijpen wat deze Aartsengel te bieden heeft. Als we door een bepaald ritme aangezet worden tot dansen, als een bepaalde muziek ons raakt, komen we in de beweging, de viering die een stukje is van de inspiratie van Israfel.

Israfel is een trompetspeler en net zoals door Aartsengel Gabriël worden we bewust gemaakt van wat in de diepere niveaus van onze innerlijke Ster ligt. Hier kunnen we de link zien met de kleuren, de complementaire kleur van koningsblauw is goud; we hebben koningsblauw in Israfel en goud in Gabriël (B95).

Als we koningsblauw zien in gelijk welke andere fles denken we misschien aan de implicaties van het verband tussen koningsblauw en goud waar goud ons verbindt met al onze energiecentra. Dit is met Israfel precies zo. Naarmate we bewust voeling krijgen met dat turquoise proces van individuatie, het proces dat de creatieve communicatie van onze harten is, zijn we in de bovenste fractie ook in staat om voeling te krijgen met wat zich in onze gouden Ster bevindt; het ware zelf dat doorheen ons communiceert zodat wij de Weg worden naarmate de Logos in ons opnieuw geactiveerd wordt.

Deze tijd is cruciaal voor verandering, en sommige van deze veranderingen zouden behoorlijke uitdagingen kunnen geven, en sommige kunnen de kans bieden om dingen in een nieuwe orde samen te laten komen. Israfel verzoekt ons de Engelen te vragen om ons te ondersteunen in deze overgangsperiode. Israfel helpt ons om te roepen met onze eigen ware stem, de stem van ons hart, door de Ster, om gelijk welke Engel te bereiken die klaar staat om met ons te werken om de dierbaren te begroeten.

Israfel werd een Serafijn genoemd, en haar naam uitspreken zou naar verluidt de vijfde poort openen. Dat herinnert me aan een verband met het vijfde niveau van loslaten. De energie die via de fles violet/rood (B65, de kans op de hemel op aarde, waar ons hoofd in de hemel is en onze voeten op de aarde) komt is aanwezig bij de vijfde poort. De vijfde poort staat ook in verband met de keel (5de chakra) en de energie die daar beweegt en zoals die ondersteund wordt door het turquoise van Israfel.

B112 kan beschouwd worden als een hulpmiddel bij het weghalen van onwetendheid, het weghalen van datgene dat in onze weg staat en dat verduistert wat voor ons ligt. Dit concept van een obstakel dat moet overwonnen worden wordt soms geassocieerd met de draak; we kunnen Israfel zien als het zich ontdoen van de negatieve associatie van de drakenenergie, en hierin is een sterke connectie met Aartsengel Michaël te voelen. Israfel wordt gezien als een van de nieuwere Engelen in het Aartsengelenrijk. Israfel ondersteunt de mogelijkheid dat we onze ware aard, ons ware zelf, onze transcendente realiteit doen ontstaan; hier kunnen we de transmutatie zien waarvan sprake was bij de dubbele B56. Israfel heeft te maken met een gevoel van weder-geboorte, en deze wedergeboorte was ingeleid door Aartsengel Gabriël.

Er is ook een verband met de Islam en de profeet Mohammed. Israfel was een Aartsengel die tot Mohammed kwam om hem te bekrachtigen op zijn weg als profeet.

In de Soefi-traditie worden vier engelen beschouwd als allerheiligst: Gabriël, Michaël, Azraël en Israfel. De enige van deze vier Aartsengelen die terugkeerde naar de bron en die naar verluidt geen succes zou gehad hebben, is Azraël.

Israfel kan zich simultaan en synchroon op veel plaatsen tegelijkertijd manifesteren. Hij is de bewustmakende Aartsengel voor de nieuwe tijd, om beschikbaar te zijn voor hen die geslapen hebben, om hen bewust te maken van de realiteit van wat van hen gevraagd wordt, waarmee ze instemden vooraleer ze in deze incarnatie kwamen. Precies dit aspect kan ons helpen om verlost te raken van de narcose van conditionering, en kan ons op elk moment ondersteunen bij de bewustwording van de kans om te vieren.

Een handig punt van Aartsengel Israfel is de hulp die we krijgen om de gaven te onthullen die we hebben om volledig te zijn in het wezen dat we zijn. Het wordt tijd dat we de heerlijkheid zien van de gaven die we gevraagd hadden en gekregen hebben, meer bepaald om onze creativiteit te gebruiken op gelijk welke manier die zich aan ons manifesteert zodat er een creatieve flow komt in en via wat we doen of wat van ons gevraagd wordt, een gevoel van de bewustwording van het ‘Ik ben’.

In de Islam betekent Israfel letterlijk ‘De brandende’. Er is een connectie met Jeruzalem en Israfel is ook heel sterk verbonden met Mozes. Een sterke verbinding met Rafaël is duidelijk aanwezig in de Joods-Christelijke literatuur. In het Aura-Soma systeem is Rafaël koningsblauw/koningsblauw, B96. Koningsblauw verschijnt niet zo vaak in de onderste fractie en dit beklemtoont het belang van Israfels diep gevoel van helderheid in de diepten van dat koningsblauw. B112 zou daarom heel nuttig kunnen zijn bij onze smart en ons leed over verlies, om ons de mogelijkheid te geven meer te kunnen doen met loslaten.

In de Islam wordt ook beweerd dat Israfel met de andere drie Aartsengelen, Gabriël, Michaël en Azraël, werd uitgezonden naar de vier uithoeken van de Aarde om het stof te verzamelen waaruit Adam Kadmon werd geboren (in de Kabbalah wordt naar hem verwezen als de ‘oorspronkelijke man’). Het hele verband met de vier hoeken wordt ook in andere tradities toegeschreven aan Israfel, die met zijn vleugels in staat is om elke pilaar te raken die het fundament van de existentie ondersteunt. Israfel is sterk verbonden met Toth (God van de geest, van de intelligentie, het denken, de rede en de logica) en met Anubis (Heer van het Heilige Land) in de Egyptische traditie.

We weten ook dat Israfel te maken heeft met de kern van het Aura-Soma systeem, de kern die verband houdt met het bouwen aan het lichtlichaam en de alchemie van ons innerlijke goud. De bereidheid om te kijken naar wat van ons gevraagd wordt is niet altijd de gemakkelijke weg.

Een laatste aantekening gaat over astrologie en het tijdstip van de geboorte: tussen 24 juni 2012 en 16 maart 2015 staan Uranus en Pluto zeven maal in vierkant met elkaar, en elk vierkant heeft een stuk dat bijdraagt tot het ontvouwen van het Aquariustijdperk. De zesde van deze vierkanten heeft plaats op 14—15 december, en sommige astrologen beschouwen ‘een visie verkrijgen’ als thema van dit vierkant. Dit is synchroon met de boodschap van Israfel, namelijk dat we ons bewust zouden worden van ons ware zelf.

Binnen de astrologische attributen in het Aura-Soma systeem houdt Uranus bovendien verband met de turquoise flessen (43, 62, 45 en 75), terwijl het thema van de visie verband houdt met koningsblauw. Tijdens deze vierkanten tussen Uranus en Pluto zouden we opgeroepen worden om een nieuwe wereld te bouwen die gebaseerd is op waarheid zoals ondersteund door Israfel. Zoals voorheen vermeld laat hij het potentieel toe tot een transformatie naar een nieuwe orde van de dingen.

Met Liefde, zoals altijd,

 

mike

Mike

Aartsengel Raguël

 B114 - Mid koraal/diep magenta

bottle114

Geboren om 11:11 GMT op 11 november 2015

De belangrijkste focus van B114 is menselijke relaties, de manier waarop we met elkaar omgaan. Er zijn zo weinig mensen die iemand anders gewoonweg kunnen laten zijn. Dit komt misschien doordat we onszelf niet vaak laten zijn, en dan wordt het moeilijk om geen verwachtingen te hebben van elkaar. In dit opzicht kunnen we op Raguël vertrouwen om een mediator te zijn, harmonie bevorderend of herstellend waar disharmonie geweest is.

 

In de Joodse traditie wordt naar Raguël verwezen als de Aartsengel van harmonie en billijkheid, gekend om ruzies of misverstanden te helen. Raguël bestuurt de relaties tussen engelen en mensen. Er wordt gezegd dat Raguël een Aartsengel is die toezicht houdt op het werk en het terrein van andere Aartsengelen.

 

Net zoals planten en dieren hebben ook onze relaties zorg, aandacht en voeding nodig. Onze liefde brengen in de kleine dingen vergroot de liefde in onze manier van omgaan met anderen.

 

 

Het gaat niet altijd over dezelfde mening of standpunten hebben als onze vriend. Het gaat om de mate waarin we kunnen luisteren als een vriend, en proberen iemand anders perspectief te begrijpen zoals dat van onszelf. Aartsengel Raguël brengt vergeving, vrede en kalmte onder de mensen en hij heelt misverstanden. Raguël kan ons helpen om tot een nieuw bewustzijn te komen in al onze relaties.

 

Hoe waardiger we onszelf vinden, hoe minder we een gemis voelen in onze relaties met anderen. Beide kanten van een situatie kunnen zien helpt om evenwicht te brengen in gelijk welke actie die volgt. Raguël heeft een sterke niet-oordelende eigenschap. Door de mogelijkheid tot niet-oordelend bewustzijn te omarmen wordt het gemakkelijker om niet over anderen te oordelen. Dit is de rescue van het koraal.

 

Soms kunnen we ons slecht behandeld of niet gerespecteerd voelen. Kunnen we ons dan voorstellen dat dit in ons begint, niet buiten ons? Door Raguël te gebruiken kunnen we komen tot een nieuw vertrouwen, een nieuw gevoel van waardigheid.

 

De 114 is ook net een doorgang tot loslaten in de zonnevlecht, zodat we zouden kunnen verdergaan op onze reis van individuatie (turquoise is de complementaire kleur van koraal). De 1 is onze fysieke rescue. Het helpt altijd integreren op het fysieke niveau en dat wordt door het aarden en het gronden van de 4 dubbel beklemtoond in Raguël.

 

Enkele dagen geleden, tijdens de Essentials Instructors opleiding in Japan, werd me heel duidelijk dat het de fysieke rescue van de 14 is. Dit zou echt een kans kunnen zijn om in verbinding te komen met de Ster, niet van boven of van buiten uit, maar de Ster worden die je bent.

 

De koraal rescue nodigt ons uit om voorbij het oordeel te gaan, en om de ware kern van ons wezen te voeden, zodat we in staat zijn om met vertrouwen een verbinding aan te gaan vanuit deze plek in onszelf. Naarmate we aspecten van onszelf realiseren wordt het misschien moeilijk om deze gewoonweg te observeren zonder er bevooroordeeld over te zijn. Raguël vraagt ons om elk moment het beste van onszelf te geven. Zorgzaam en vriendelijk voor onszelf zijn verbetert de kwaliteit in al onze relaties met anderen.

 

Raguël kan ons helpen om voorbij het vergelijken te gaan. Het is voor ons belangrijk om te weten dat we ons pad moeten eren. Op dezelfde manier is het ook belangrijk om het pad van anderen te eren. Ieder van ons kan een deel van de oplossing zijn door elkaar te eerbiedigen, en daarbij kan het helpen om het vergelijken achterwege te laten. Aquamarijn is de belangrijkste edelsteen-energie in Raguël, en deze assisteert ons om integer met onszelf te zijn en om de waarheid vanuit ons hart uit te spreken. Ze staat ons ook bij in één lijn met de kernwaarden van onze ziel.

 

Het diep magenta herinnert ons altijd aan de manier waarop we zorg en warmte in de kleine dingen zouden kunnen brengen, in die dingen die we gewoonlijk automatisch of onbewust doen. Aartsengel Raguël probeert, hier in het bijzonder in verband met het mid koraal, ons bewustzijn te rescue-en zodat we ons meer bewust zijn in alles wat we doen, en aanwezig of mindful zijn in al onze handelingen. Er is een onderling verband tussen de doelstelling van Raguël en van Meester Lady Portia.

 

Raguël gaat over rechtvaardigheid en harmonie, vooral bij menselijke interacties. Als we ongevraagd advies of meningen geven kan dat storend zijn voor anderen, en hier ondersteunt Raguël ons om te wachten tot ons iets gevraagd wordt, in feite om een basisprincipe van Aura-Soma, met name “niet-intrusief zijn”, te beoefenen. Raguël biedt niet-oordelende bewustwording om anderen de ruimte te geven om hun eigen inzichten of waarheden te vormen in plaats van hen iets op te leggen.

 

Ik voel dat dit in deze tijd bepaald belangrijk is. Er wordt vaak advies gegeven wanneer daar niet om gevraagd is, en dat is weinig nuttig. Het wordt vaak gedaan in de naam van zorgzaamheid of liefde, maar het heeft een omgekeerd effect. Raguël kan ons helpen om daadwerkelijk niet-intrusief zijn te beoefenen, om een ondersteunende ruimte te bieden waarin mensen waarmee we verbonden zijn hun eigen waarheid kunnen vinden, of tot hun eigen inzichten kunnen komen.

 

Een van de redenen waarom Raguël een zaadje van verandering in het Aura-Soma systeem draagt, is omdat deze Aartsengel ons helpt om opnieuw naar harmonie terug te keren, naar onze fundamentele waarden of principes. Als we oordelen achterwege laten en gewoonweg bewustwording cultiveren, is het mogelijk om beter te zien, om meer helderheid te krijgen. Dit is een deel van wat Raguël ons in deze tijd biedt.

 

Toen Enoch de sterfelijke wereld bezocht, was het Raguël die hem tussen de werelden vervoerde. Als de vriend van God doet Aartsengel Raguël ons er aan denken dat we dringend moeten her-inneren.

 

Als we beginnen vergeten herinnert Raguël ons er aan alert en mindful te zijn, en aandacht te schenken aan wat er aan het gebeuren is of wat we nu aan het doen zijn.

 

In Liefde, zoals altijd

 

mike

Mike

Copyright © 2016. All Rights Reserved.